Start / Trafik och resor / Nyheter trafik och resor / Ingen avstängning på Roslagsbanan

Ingen avstängning på Roslagsbanan

SL senarelägger den planerade avstängningen av Roslagsbanan för att säkra upp trafiken under den rådande coronapandemin. I rådande läge behöver kollektivtrafiken köra för fullt, utan störningar. SL måste nu säkra trafiken och resenärernas säkerhet och trygghet. Därför skjuts den planerade avstängningen av Roslagsbanan framåt i tiden.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats