Start / Trafik och resor / Nyheter trafik och resor / Klippning av växtlighet vid vägkanter

Klippning av växtlighet vid vägkanter

Vägkanter och cykelvägar innehåller ofta värdefull flora och fauna för våra pollinerande insekter. För att gynna och försöka bevara den biologiska mångfalden i Vallentuna kommun så klipper vi våra vägrenar och cykelvägar först efter vecka 28.

Det som många tycker ser ovårdat ut för blotta ögat är viktiga miljöer för till exempel humlor och bin. Att bevara biologiska mångfalden är ett kommunmål, nationellt mål och även globalt mål.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats