Start / Trafik och resor / Nyheter trafik och resor / Nu går tågen till Kårsta – och Arninge station öppnar

Nu går tågen till Kårsta – och Arninge station öppnar

Söndag 12 december börjar äntligen tågen gå hela vägen till Kårsta igen, med en uppgraderad bana för tätare trafik och bättre säkerhet vid plankorsningar. Samtidigt öppnar Arninge station med fler valmöjligheter för alla pendlare i Vallentuna.

Roslagsbanans Kårstagren har delvis varit avstängd sedan i somras. Anledningen var att SL behövde utföra säkerhetshöjande åtgärder vid plankorsningar, markförstärkande arbeten längs banan samt uppdatera signalsystem och kontaktledningar. Men nu är arbetena klara och tågen kan trafikera hela sträckan mellan Stockholm östra och Kårsta igen.

Insatserna gör både tätare trafik möjlig och plankorsningar säkrare med bland annat förbättrade bomanläggningar och ljud- och ljussignaler där mindre vägar korsar järnvägen.

Nya bytespunkten Arninge öppnar

Söndag 12 december börjar dessutom tåg och bussar trafikera nya Arninge station och bussterminal – en ny knutpunkt för alla som reser med kollektivtrafiken i Nordost. Vid stationen finns infartsparkeringar för 400 bilar och många cykelparkeringar.

Läs mer om arbetena på Kårstalinjen på Region Stockholms webbplats.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats