Start / Trafik och resor / Nyheter trafik och resor / Om anropsstyrd trafik

Om anropsstyrd trafik

Vallentuna kommun ber trafikförvaltningen på Region Stockholm att avbryta eller åtminstone senarelägga införandet av anropsstyrd trafik på Vallentunas landsbygder. Det gäller förändringar av linje 662, 663, 667 och 669 Z som är aviserade att gälla från och med 11 december.

För Vallentuna kommun är det viktigt att kollektivtrafiken på landsbygderna utvecklas. Kommunen tror att konceptet med anropsstyrd områdestrafik har potential att ge fler människor på landsbygderna tillgång och möjlighet att åka kollektivt.

Däremot anser kommunen att förändringar i den reguljära busstrafiken behöver mer planeringstid innan konceptet är redo att införas. Det skriver kommunstyrelsens arbetsutskott i en skrivelse till trafikförvaltningen på Region Stockholm.

Vallentuna kommun anser att anropsstyrd kollektivtrafik blir en stor förändring för Vallentunaborna och att det krävs ett väl genomarbetat och startklart koncept, både gällande teknik men också i användarvänlighet. Det krävs också att det finns möjlighet att resa med kollektivtrafiken under rusningstrafik.

Vidare skriver kommunen att den fortsatta planeringen behöver hanteras via den kontinuerliga trafikförändringsprocessen och med fortsatt dialog och samordning inom trafikförvaltningen och mellan kommunen, trafikförvaltningen, operatören och resenärerna för att förändringen ska fungera vid införande och över tid.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats