Start / Trafik och resor / Nyheter trafik och resor / Sänkt hastighet i flera bostadsområden

Sänkt hastighet i flera bostadsområden

Under året planerar vi att genomföra hastighetsändringar i Vallentunas tätorter. Bakgrunden till det är ett beslut som kommunstyrelsen fattade år 2019 om att hastigheterna successivt ska sänkas på flertalet bostadsgator i Vallentuna. Anledningen till hastighetssänkningarna är främst för att öka trafiksäkerheten.

Hastigheterna sänks i första hand från 40 km/h till 30 km/h, men vissa gator kommer också att få en sänkning från 50 km/h till 40 km/h.

Omskyltningen sker i etapper och först i centrala Vallentuna, Ormsta, Bällsta, Kragstalund och Lindholmen. Därefter kommer tätorterna i Karby, Brottby, Kårsta, Ekskogen och Frösunda att ses över.

Om du har frågor kring detta, kontakta kommunens Kontaktcenter via e-post kommun@vallentuna.se eller telefon 08-587 850 00.

Glöm inte att hålla hastigheten och var rädda om varandra i trafiken!

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats