Start / Trafik och resor / Nyheter trafik och resor / Nya Hagaskolan - en bilfri miljö

Nya Hagaskolan - en bilfri miljö

Två barn som balanserar på en spång

Nu invigs snart äntligen nya Hagaskolan! Det blir Vallentunas största skola och det kommer att innebära ökad trafik i området. 

För att göra miljön kring skolan så säker som möjligt för eleverna vill vi ha så få bilar nära skolan som möjligt. Bilar orsakar stressade och osäkra situationer.

Vi har därför anlagt en så kallad "kiss and ride", en särskild hämtnings- och lämningsplats nere vid stora parkeringen utanför Vallentuna IP. Där vill vi att de skolelever som blir skjutsade till skolan med bil släpps av.

Nere vid Vallentuna IP finns också parkeringsplatser med korttidsparkering för de föräldrar som vill följa med barnen upp till skolan. 

De som har barn i förskoleåldern hänvisas till Lingsbergsvägens parkeringsplatser intill skolan. 

Så här lämnar du ditt barn vid Hagaskolan

Hagaskolans huvudentré – nås till fots via Parkvägen

Huvudentrén till Hagaskolan når du gående till fots via förlängningen av Parkvägen. Parkvägen är den väg som leder upp till Vallentuna IP. De elever som blir skjutsade till skolan med bil släpps av vid en hämtnings- och lämningsplats i nära anslutning till stora parkeringen utanför Vallentuna IP, en så kallad "kiss and ride". Där finns även korttidsparkering för de som vill följa med sina barn upp till skolan. Skolan är välförsedd med gångbanor och trafiksäkrade övergångsställen.

Cykelparkeringar

Hagaskolan skolgård är välförsedd med cykelparkeringar. Vid Parkvägens entré i nära anslutning till skolan finns cykelparkeringar med ramlåsningsmöjligheter.

Busshållplats Lingsbergsvägen

Närmaste busshållplats finns på Lingsbergsvägen. Den planeras i dagsläget trafikeras med linje 660. Vallentuna station med bussar och Roslagsbanan ligger inom 12 minuters gångavstånd från skolan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats