Vi vill veta vad du tycker!

Här kan du lämna önskemål om utrustning några av de lekplatser som är under upprustning eller ska byggas helt nya i Vallentuna. Vi kommer i möjligaste mån att ta med oss era idéer och förslag i vårt arbete. 

Om namn och adress uppges så kommer det att registreras i ärendet, behandling sker enligt personuppgiftslagen. 

Två barn som leker

Aktuellt just nu

Nu pågår arbetet med planeringen av upprustningen av lekplatsen på Tallhammarsvägen. Lekplatsen kommer att byggas på markerad grönyta intill området i Ekeby. Har du och barnen idéer och önskemål som vi kan ta med oss i kommande arbete?

Via länken nedan kan du lämna dina önskemål till och med 1 mars. Vi kommer i möjligaste mån att ta med oss era idéer och önskemål i vårt arbete med lekplatsen.

Karta

Vi vill veta vad du tycker!

Här hittar du formuläret där du fyller i dina förslag och synpunkter, senast den 1 mars. Tack för att du tycker till!

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats