Vi vill veta vad du tycker!

Här kan du lämna önskemål om utrustning på några av de lekplatser som är under upprustning. Vi kommer i möjligaste mån att ta med oss era idéer och förslag i vårt arbete. 

Om namn och adress uppges så kommer det att registreras i ärendet, behandling sker enligt personuppgiftslagen. 

Aktuellt just nu

Lekplatsen på Lovisedalsvägen

Intill Lovisedalsskolan finns en mindre kvarterslekplats. Lekplatsen omges av flerfamiljshus- och villabebyggelse. Lekplatsen vid Lovisedalsvägen består idag av gungställning, rutsch för små barn och en sandlåda. Nu är det dags för en omfattande renovering, och vi välkomnar dig och dina barn att dela era tankar och önskemål om hur lekplatsen bör förnyas.

Via formuläret nedan kan du lämna dina önskemål fram till och med 29 februari

Lekplatsen på Svampskogsvägen

Svampskogsvägen är en lekplats där planeringen redan har kommit långt. Precis som vid våra tidigare projekt är målet med upprustningen att göra lekplatsen till en ännu attraktivare mötesplats för både närboende och besökare. Lekplatsen har ett naturtema med ett särskilt fokus på återbruk. Utrustning som fortfarande kan användas och har en längre livslängd än 15 år kommer behållas.

Du kan se det framtagna förslaget i formuläret nedan och där kan du även lämna dina eventuella synpunkter fram till och med den 29 februari. Dessutom kommer vi att vara på plats vid lekplatsen den 28 februari kl. 16:30-17:30 för att svara på frågor och ta emot ytterligare synpunkter om du har några.

Lekplatsen vid Lovisedalsvägen

Här kan du lämna dina önskemål för lekplatsen vid Lovisedalsvägen fram till och med 29 februari. Vi kommer göra vårt bästa för att ta hänsyn till era idéer och förslag när vi planerar för lekplatsens förnyelse.

Lämna önskemål

Två pojkar klättrar på lekställning

Lekplatsen vid Svampskogsvägen

Här hittar du det framtagna förslaget på lekplatsen och kan lämna dina synpunkter på det fram till och med den 29 februari. 

Lämna synpunkter

Flicka hänger upp och ner i en klätterställning
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats