Vi vill veta vad du tycker!

Här kan du lämna önskemål om utrustning på några av de lekplatser som är under upprustning. Vi kommer i möjligaste mån att ta med oss era idéer och förslag i vårt arbete. 

Om namn och adress uppges så kommer det att registreras i ärendet, behandling sker enligt personuppgiftslagen. 

Aktuellt just nu

Det pågår inga dialoger just nu. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats