Vi vill veta vad du tycker!

Här kan du lämna önskemål om utrustning några av de lekplatser som är under upprustning eller ska byggas helt nya i Vallentuna. Vi kommer i möjligaste mån att ta med oss era idéer och förslag i vårt arbete. 

Om namn och adress uppges så kommer det att registreras i ärendet, behandling sker enligt personuppgiftslagen. 

Aktuellt just nu

Lekplatsen på Rosengårdsvägen 20 B planeras att upprustas under 2021. Nu vill vi få in era önskemål som vi kan ta med oss i vår planering.

Skriv gärna både vad ni önskar att vi behåller på lekplatsen som finns där idag som är bra och förslag/önskemål på vad ni önskar för ny lekutrustning.

Du lämnar dina synpunkter i webbformuläret nedan. Du har möjlighet att lämna synpunkter under perioden 1 februari till 1 mars 2021.

Lämna synpunkter på lekplatsen på Rosengårdsvägen 20 B (webbformulär)

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats