Start / Trafik och resor / Nyheter trafik och resor / Busslinjer förändras på Vallentunas landsbygder

Busslinjer förändras på Vallentunas landsbygder

Region Stockholm beslutade nyligen att införa ett nytt sätt att resa på Vallentunas landsbygder från och med den 11 december. I vissa områden får fler tillgång till kollektivtrafik och resan kommer behöva beställas i förväg. Detta gäller under vissa tidsperioder under dagen. Läs mer på SL:s hemsida via länkarna nedan.

I de områden där du behöver boka resan är befolkningen spridd över stora ytor och många har långt till kollektivtrafiken. Den busstrafik som körs i dag har få resenärer och bussarna går ofta tomma. På en del ställen är det begränsad framkomlighet och svårt att vända för större bussar. Regionens beslut är taget utifrån hur invånarna reser i dag och för att göra det möjligt för fler att åka kollektivt genom möjligheten att beställa resa vid behov i ett större geografiskt område.

Det har kommit in frågor om hur de skolelever som idag använder de befintliga busslinjerna kommer att påverkas. Kommunen erbjuder skolskjuts enligt vissa kriterier. De som påverkas har möjlighet att på nytt ansöka om skolskjuts. Mer information om kriterier för skolskjuts och Vallentuna kommuns riktlinjer och ansökan om skolskjuts hittar du här.

Vad händer nu?

Transdev, som kör busstrafiken på uppdrag av SL, kommer att skicka ut information till berörda hushåll.

Kommunen kommer att skicka ut information till vårdnadshavare till skolelever som tidigare har blivit beviljade SL-kort, om hur de ska gå tillväga för att ansöka om skolskjuts.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats