Start / Trafik och resor / Nyheter trafik och resor / Byggstart Täby kyrkby-Kragstalund

Byggstart Täby kyrkby-Kragstalund

Det närmar sig byggstart för dubbelspårsutbyggnaden på sträckan mellan Täby kyrkby och Kragstalund.

SL:s entreprenör NCC kommer att utföra arbeten utanför spårområdet fram till trafikavstängningen april – november 2020 då arbetena går in i ett mer intensivt skede. På sträckan ska dubbelspår och säkrare planskilda korsningar byggas.

Under vecka 38 kommer NCC att börja bygga tillfälliga busshållplatser väster om Täby kyrkby station samt infartsparkeringen söder om Prästgårdsvägen på östra sidan spåren. NCC kommer också att påbörja arbeten öster om spåren mellan Täby kyrkby station och Jarlabankes väg.

För mer information kontakta SL:s boendeinformatör på 0730-65 30 60 alternativt kontaktroslagsbanan@sl.se

Mer information om Roslagsbanans utbyggnad

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats