Utbyggnad av Roslagsbanan

Nordostkommunerna i Stockholmsregionen växer kraftigt och behovet av bättre kollektivtrafik ökar. 

Roslagsbanans kapacitet förstärks, vilket erbjuder möjligheter till ökad turtäthet. Totalt byggs 22 km dubbelspår som ger punktligare och mindre störningskänslig trafik.

SL förbättrar också tillgänglighet, säkerhet och bullerskydd längs med hela banan. Både stationer och befintliga vagnar rustas upp, nya fordon köps in och en ny tågdepå byggs i Molnby. 

Trafikförvaltningen bygger dubbla spår längs Kårstalinjen så att fler tåg kan åka samtidigt och trafiken kan gå tätare.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats