Utbyggnad av Roslagsbanan

Nordostkommunerna i Stockholmsregionen växer kraftigt och behovet av bättre kollektivtrafik ökar. Den fortsatta utbyggnaden av Roslagsbanan innebär att SL från år 2021 kan erbjuda tätare trafik, bättre tillgänglighet och punktlighet samt förhöjd säkerhet.

Roslagsbanans kapacitet förstärks, vilket erbjuder möjligheter till ökad turtäthet. Totalt byggs 22 km dubbelspår som ger punktligare och mindre störningskänslig trafik.

SL förbättrar också tillgänglighet, säkerhet och bullerskydd längs med hela banan. Både stationer och befintliga vagnar rustas upp, nya fordon köps in och en ny tågdepå byggs i Molnby. 

Trafikförvaltningen bygger dubbla spår längs Kårstalinjen så att fler tåg kan åka samtidigt och trafiken kan gå tätare.

Byggnationer Roslags Näsby–Kårsta 2019 - 2022:

Den överklagade Järnvägsplanen för planerad byggnation 2019 sträckan Täby Kyrkby - Kragstalund har vunnit laga kraft per 25 oktober 2018. Pga den fördröjningen så kommer Trafikförvaltningen (SL) inte att kunna genomföra arbeten som planerat under 2019 vilket påverkar avstängning av Kårstalinjen. När arbetena startar och när avstängning av Kårstalinjen beräknas ske ligger för närvarande under utredning.

Läs mer om Roslagsbanans utbyggnad på Stockholms läns landstings webbplats

Samhällsbyggnadsförvaltningen

E-post
sbf@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 00

Besök
Tuna torg 1

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats