Utbyggnad av Roslagsbanan

Nordostkommunerna i Stockholmsregionen växer kraftigt och behovet av bättre kollektivtrafik ökar. Den fortsatta utbyggnaden av Roslagsbanan innebär att SL från år 2021 kan erbjuda tätare trafik, bättre tillgänglighet och punktlighet samt förhöjd säkerhet.

Roslagsbanans kapacitet förstärks, vilket erbjuder möjligheter till ökad turtäthet. Totalt byggs 22 km dubbelspår som ger punktligare och mindre störningskänslig trafik.

SL förbättrar också tillgänglighet, säkerhet och bullerskydd längs med hela banan. Både stationer och befintliga vagnar rustas upp, nya fordon köps in och en ny tågdepå byggs i Molnby. 

Läs mer om Roslagsbanans utbyggnad på Stockholms läns landstings webbplats

Samhällsbyggnadsförvaltningen

E-post
sbf@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 00

Besök
Tuna torg 1

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats