Utbyggnad av Roslagsbanan

Roslagsbanan är stommen i Vallentunas kollektivtrafik och tågen trafikerar sträckan Stockholms östra - Vallentuna - Lindholmen - Kårsta.

Resan från Östra station i Stockholm till Kårsta tar ungefär 50 minuter med Roslagsbanan. Mellan Vallentuna och Östra station tar det cirka 30 minuter.

Under de senaste åren har Roslagsbanan förbättrats med hjälp av dubbelspårsutbyggnad mellan Kragstalund och Vallentuna samt att trafiksäkerhetsåtgärder har genomförts. Utbyggnaden av dubbelspår på Roslagsbanan innebär att trafiken kommer bli mer tillgänglig med ökad turtäthet och punktlighet samt att Roslagsbanan blir mindre störningskänslig. Totalt har 22 km dubbelspår byggts som ger punktligare och mindre störningskänslig trafik.

Under de kommande åren kommer vi att få se nya och fler tåg längs Roslagsbanan. En ny depå har byggts vid Molnby för att kunna säkerställa Roslagsbanans framtida utveckling, exempelvis mot City och Arlanda. Det finns ett stort behov av en förbättrad kollektivtrafik i Vallentuna och övriga nordostkommuner.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats