Roslagsbanan förlängs till Centralen

I den så kallade Sverigeförhandlingen nåddes 2017 en överenskommelse mellan dåvarande Stockholms läns landsting (nuvarande Region Stockholm), staten och kommunerna Vallentuna, Täby, Österåker, Huddinge, Solna stad och Stockholms stad om att förlänga Roslagsbanan till T-centralen.

Sverigeförhandlingen tillsattes av regeringen med syfte att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet. Som en del av överenskommelsen har Vallentuna kommun åtagit sig att medfinansiera och medverka till att 5650 nya stationsnära bostäder byggs i Vallentuna fram till och med år 2035. Bostadsexploatörer som får nytta av Roslagsbanans utbyggnad behöver betala medfinansieringsersättning till kommunen och är på detta sätt med och betalar för Roslagsbanans utbyggnad.

Den nya sträckningen av Roslagsbanan kommer att gå från Universitetet i tunnel via Odenplan och vidare till T-centralen. Vid Odenplan kan resenärer byta till tunnelbanans gröna linje, pendeltåg och buss. Vid T-centralen kan resenärer byta till tunnelbanan alla pendeltåg, buss, Spårväg City och fjärrtåg.

Den 14 oktober 2019 skrev Vallentuna kommun, Stockholms stad, Täby kommun, Österåkers kommun och Region Stockholm på en överenskommelse som innebär att projektets planeringsfas tidigareläggs till år 2020. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats