Utbyggnad av dubbelspår

Den fortsatta utbyggnaden av dubbelspår på Roslagsbanan innebär att SL från år 2021 kan erbjuda tätare trafik, bättre tillgänglighet och punktlighet samt förhöjd säkerhet.

Roslagsbanans kapacitet förstärks, vilket erbjuder möjligheter till ökad turtäthet. Totalt byggs 22 km dubbelspår som ger punktligare och mindre störningskänslig trafik.

SL förbättrar också tillgänglighet, säkerhet och bullerskydd längs med hela banan. Både stationer och befintliga vagnar rustas upp, nya fordon köps in och en ny tågdepå byggs i Molnby.

Vad händer nu?

Kårstalinjen kommer att vara avstängd norr om Täby Kyrkby från 5 april till 8 november 2020 och från juni till och med september 2021.

Tågtrafiken kommer att ersättas med bussar. Mellan november 2020 och juni 2021 kommer tågtrafiken gå enligt tidtabell. 

Mer praktisk information om avstängningen och ersättningstrafik kommer att publiceras under hösten 2019.

Läs mer om Roslagsbanans utbyggnad på Regions Stockholms webbplats

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats