Utbyggnad av dubbelspår

Den fortsatta utbyggnaden av dubbelspår på Roslagsbanan innebär att trafiken kommer bli mer tillgänglig och punktlig samt mindre störningskänslig.

Roslagsbanans kapacitet förstärks, vilket erbjuder möjligheter till ökad turtäthet. Totalt byggs 22 km dubbelspår som ger punktligare och mindre störningskänslig trafik.

SL förbättrar också tillgänglighet, säkerhet och bullerskydd längs med hela banan. Både stationer och befintliga vagnar rustas upp, nya fordon köps in och en ny tågdepå byggs i Molnby.

Vad händer nu?

Kårstalinjen kommer att vara avstängd norr om Täby Kyrkby under tiden arbetet pågår. Tågtrafiken kommer att ersättas med bussar.

Läs mer om Roslagsbanans utbyggnad på Regions Stockholms webbplats, se länk nedan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats