Roslagsbanan till Arlanda

Stockholmsregionen växer kraftigt och behovet av bra infrastruktur och bättre kollektivtrafik ökar. Vallentuna kommun vill att Roslagsbanan ska förlängas till Arlanda.

Vallentuna ligger strategiskt mitt emellan Stockholm, Uppsala och Arlanda. Det är ett bra läge för företag som vill etablera sig eller som vill växa. Det i sin tur lockar både nytänkande och investeringar.

En förlängning av Roslagsbanan till Arlanda skulle ge Vallentunaborna tillgång till ännu fler arbetsplatser än idag, både på hemmaplan och inom pendlingsavstånd till andra delar av Stockholmregionen och Uppsala. Redan om några år kan uppemot 50 000 personer arbeta i Arlanda Airport City.

Vallentuna driver frågan om att förlänga Roslagsbanan till Arlanda, bland annat genom samarbetena Stockholm Nordost och Arlandaregionen.

Målet med att bygga ut Roslagsbanan till Arlanda:

  • Förbättra kollektivtrafiksystemet med Arlanda som kollektivtrafiknod och arbetsplatskoncentration, samt skapa en bättre redundans i Stockholms kollektivtrafiksystem.
  • Stärka arbetsmarknadsregionen genom att knyta ihop regionkärnorna.
  • Öka den internationella tillgängligheten för nordostsektorn och hela Stockholmsregionen.

Mer information om projektet Roslagsbanan till Arlanda

Vad händer nu?

Det finns inga formella beslut om att förlänga Roslagsbanan till Arlanda, men förbindelsen finns med som ett förslag på åtgärd för Roslagsbanan i Region Stockholms kollektivtrafikplan 2050.

Olika studier om sträckningen har gjorts och pågår.

Den sträckning som studierna har tittat på viker av i närheten av station Molnby. Mer information om den studerade sträckningen och eventuellt nya stationer finns i Vallentunas översiktsplan 2040 och i den fördjupade översiktsplanen för norra Vallentuna tätort och Lindholmen. Det kommer att behövas fler studier för att komma fram till den bästa sträckningen.

Vallentuna kommun kommer att ta kontakt med berörda markägare när det blir aktuellt att gå vidare med mer detaljerade planer.

Läs mer om samarbetet Stockholm Nordost

Stockholm Nordost är ett samarbete mellan kommunerna Vallentuna, Danderyd, Norrtälje, Täby, Vaxholm och Österåker.

Stockholm Nordost vill skapa förutsättningar för fler invånare och fler arbetstillfällen, genom att Stockholmsregionen fortsätter vara en ledande tillväxt- och kunskapsregion, till nytta för invånare och näringsliv. Det förutsätter att människor, företag och andra verksamheter har goda förbindelser på väg, spår, vatten, i luften och digitalt. Stockholm Nordost driver aktivt frågan om en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda.

Läs mer om samarbetet Arlandaregionen

Arlandaregionen är en av Sveriges mest expansiva regioner. Läget mitt emellan Stockholm och Uppsala – och närheten till Stockholm Arlanda Airport – gör regionen attraktiv att bo, leva och arbeta i.

Arlandaregionens kommuner planerar för att vara totalt 175 000 invånare år 2030. Det kräver många nya bostäder och en utbyggd infrastruktur med en väl fungerande kollektivtrafik.

I januari 2014 tecknade Vallentuna kommun, Knivsta kommun, Sigtuna kommun, Upplands Väsby kommun och Stockholm Arlanda Airport en gemensam avsiktsförklaring för att utveckla Arlandaregionen. Vi vill skapa en positiv utveckling för Stockholm Arlanda Airport och kommunerna med dess invånare och näringsliv.

Samarbetet inom Arlandaregionen bygger på tre prioriterade områden:

  • Infrastruktur och trafikering
  • Bostadsbyggande
  • Näringsliv och arbetsmarknad

Läs den delregionala utvecklingsplanen för Arlandaregionen (pdf)

Se film om Arlandaregionens satsningar inom infrastruktur

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats