Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Vikingalekplatsen har öppnat för besökare

Vikingalekplatsen har öppnat för besökare

På den nya vikingalekplatsen på Bergvägen finns lekutrustning som lockar till fantasi och rörelseglädje för stora som små barn, oavsett funktionsvariation. Bland annat en runstenskarusell, ett stort vikingaskepp med många lekmoment, en fågelbogunga och klätternät.

Onsdagen 4 november öppnade äntligen den nya Vikingalekplatsen på Bergvägen i Vallentuna. Av omtanke om Vallentunaborna och på grund av rådande restriktioner valde kommunen att inte anordna en officiell invigning av lekplatsen.

Vid planeringen av lekplatsen har entreprenören Lappset Sweden AB hämtat inspiration från Vallentunas kulturarv med sin mångfald av runstenar och skapat en plats som anspelar på kommunens historia. Speciellt till Vallentuna och lekplatsen på Bergvägen tog de fram Vallentunas alldeles egna runstenskarusell baserad på en av de stenar som står i kommunen, vid Gullbron.

Utifrån denna karusell skapade entreprenören ett vikingatema med vikingaskeppet Runa i centrum och gungor med drakhuvuden och en välkomstportal i samma anda. För de lite äldre barnen finns klätternät och öppna ytor, den stora fågelbogungan och klätternätet högst upp i Storkboet. Allt för att uppmuntra barnens fantasi och lekhumör.

 

En mötespunkt för barnfamiljer

Vikingaskeppet Runa och lekplatsens entréportal blir en mötespunkt för barnfamiljer där fantasin kommer till liv och rörelseglädjen får utrymme. Då skeppet har många lekmoment i marknivå och underlaget är konstgräs kan alla, oavsett funktionsvariation, leka på lekplatsen och inkluderas i leken. För dem som kan och vill kan leken sedan fortsätta i naturmiljön som omgärdar lekplatsen.

– Lekplatsen har utvecklats från en liten närlekplats till en stor områdeslekplats efter upprustningen. Nu finns det ett stort utbud av lek och rörelse. Vi hoppas att temat på vikingar ska bli uppskattat och locka många besökare till lekplatsen så att platsen blir en rolig mötesplats, säger Nicole Sundin, parkingenjör Vallentuna kommun.

 

I harmoni med omgivande natur

Bergvägen är en vacker plats med uppvuxen naturmark som omgärdar lekplatsen. Här ville vi att lekplatsen skulle förvalta miljön som tillför den något mer. Därför valdes Ornäs björken med sina vita stammar som så småningom kommer ge platsen en magisk karaktär. Tills björkarna växt till sig så får belysningsstolparna med sitt björkmönster representera vita björkstammar som på kvällen belyser lekplatsen.

För att locka till lekglädje har lekplatsen fått starka färger som rött och gult. Färgerna står i kontrast med den omgivna naturen men björkarna och björkstolparna ger känslan av natur även på lekplatsen och skapar en fungerande harmoni.

Självklart finns även platser för fika, vila och sol på lagom avstånd från leken. Möbelgruppen Chilla erbjuder sittplatser i olika nivåer, men kan även nyttjas som en läktare för fotbollsspel eller för picknickar.

 

Ovanlig upphandlingsmetod gav kreativa förslag

I upphandling testades en annan upphandlingsmetod för att på sätt få anbudsgivarna att komma med kreativa lösningar. Läs mer om upphandlingen på länken nedan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats