Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Dinosaurielekplats kommer byggas på Tallhammarsvägen

Dinosaurielekplats kommer byggas på Tallhammarsvägen!

Uppdatering 21 september: Tidplanen har inte hållit helt som vi hade hoppats, men vi är glada att meddela att vi nu är närmare att öppna den nya lekplatsen. Så snart slutbesiktningen gått igenom återkommer vi med tider för en invigning. Förhoppningsvis i början på oktober.

Till slutet av sommaren planeras lekplatsen på Tallhammarsvägen 58 vara färdig. Det blir en lekplats med tema dinosaurie. Vår samarbetspartner, Spectra Sverige AB, som kommer bygga lekplatsen blev inspirerade till dinosaurietemat utifrån ett invånarförslag. Det kommer bland annat finnas en dinosaurie att klättra på, en vulkan (kulle) med en rutschkana på, studsmatta, karusell med mera. Lekplatsen kommer självklart vara väl belyst med cykelparkering vid entréerna.

- Vid varje ny upprustning har Vallentunas invånare chans att påverka utformningen av lekplatserna. I denna medborgardialog var dinosaurietema ett önskemål som vinnande anbudsgivare tog vara på i sitt anbud. Flera lekutrustningar som önskats i dialogen vävdes in i utformningen så vi tror att lekplatsen blir ett populärt besöksmål, säger Nicole Sundin, projektledare på gatu- och parkavdelningen i Vallentuna kommun.

Vallentuna kommun har i sina senaste upphandlingar upphandlat lekplatser på endast kvalitet med ett fast pris. Det finns sex kriterier som kunde ge olika poäng den här gången. Dessa utvärderingskriterier gällde:

  • Lekvärde
  • Tillgänglighet för lekplatsen och lekredskap
  • Belysning och trygghetsskapande åtgärder
  • Skötsel och underhåll
  • Hänsyn till medborgares önskemål
  • Gestaltningens helhet.

Anbudsgivarna poängbedömdes på varje kriterium och den anbudsgivaren med högst poäng tilldelades kontraktet.

kartbild

Kartbilden visar att det kommer att finnas olika sorters klätterställningar, karusell, gungbräda och gungdjur, en vulkan med rutschkana samt cykelparkering och plats för att sitta. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats