Kompetensutveckling

Vi vill att du som medarbetare i Vallentuna kommun ska få växa i din roll och få de verktyg som du behöver för att kunna utföra ditt arbete på bästa sätt. Alla medarbetare har rätt till en individuell utvecklingsplan där du som medarbetare är huvudperson. Var och en ska ha kunskap om sin egen roll i verksamheten och ha möjlighet att utveckla sig själv i den rollen.

Att ha rätt och aktuell kompetens för sitt uppdrag är en av de viktigaste faktorerna för att våra invånare ska få en kommunal service i toppklass. Därför satsar vi mycket på kompetensutveckling.

En stor del av kompetensutvecklingen sker i vardagen genom erfarenhetsutbyten. Det sker också genom omvärldsorientering i interna och externa nätverk, handledning samt genom utbildningar och kurser.

Det här får du som medarbetare i Vallentuna kommun

Allmän information

Det är nödvändigt för en organisation som vill framåt att attrahera, rekrytera och utveckla medarbetare som är professionella i sin roll och anställning.

Medarbetarakademin

Förutom möjlighet till kompetensutveckling för din yrkesroll och tjänst har vi vår Medarbetarakademi. Den innehåller kurser, föreläsningar och utvecklingsprogram för din medarbetarroll i Vallentuna kommun.

Medarbetarprogrammet

Vårt medarbetarprogram består av flera delar som handlar om vad det innebär att vara medarbetare i Vallentuna kommun och som syftar till att träna och stärka sig i sitt medarbetarskap. Ledord är service, bemötande och kvalitet.

Ett generellt medarbetarprogram

Det här är ett utbildningsprogram som syftar till att stärka medarbetarskapet och att alla medarbetare ska känna sig trygga i sin roll. Programmet bygger på Vallentuna kommuns vision och värderingar, samt ligger i linje med satsningarna på ledarskap, värderingsarbete och medarbetarskap.

Ett fördjupat medarbetarprogram 

Det fördjupade medarbetarprogrammet syftar till att stärka medarbetarskapet ännu mer och bidra till organisationens och verksamhetens effektivitet och måluppfyllelse. 

Ledarskap utan chefskap

I Vallentuna kommun finns det många tjänster och roller som innehåller ansvaret att leda verksamhet och/eller andra medarbetare och kollegor, men utan att vara chef. 

Det här utvecklingsprogrammet syftar till att öka förmågan att leda andra och verksamhet utan chefsmandat.

Kurser och föreläsningar

Vi har en gemensam kurskatalog med ett varierat utbud för alla anställda. Vi har även föreläsningar med växlande teman för att personlig utveckling för våra medarbetare. 

För dig som vill bli chef i Vallentuna Kommun

Allmän information

Det är nödvändigt för en organisation som vill framåt att attrahera, rekrytera och utveckla chefer som är professionella i sin roll och anställning. 

Chefsakademin

I Vallentuna kommun får våra chefer goda förutsättningar för hållbart chef- och ledarskap genom vår Chefsakademi. Den innehåller kurser, föreläsningar och utvecklingsprogram inom fyra huvudområden. 

Chefsintroduktion

För att Vallentuna kommun ska kunna ge de bästa förutsättningarna har vi ett introduktionsprogram för chefer. Programmet består av fyra delområden; Ekonomi, Kommunikation, HR och Ledning och styrning. Dessa genomförs på plats och digitalt.

Chefskunskaper

Vi har definierat ett antal områden inom vilka våra chefer och ledare förväntas hålla sig uppdaterade. Vi har ett stort antal kurser för dessa områden, så som rekrytering, arbetsmiljö, lag och avtal, rehabilitering och lönebildning. Detta utgör vårt Chefspaket och tillhandahålls digitalt och på plats.

Ledarskapsutveckling

Vallentuna kommun driver ett Ledarutvecklingsprogram. Det ettåriga programmet är riktat till chefer med personalansvar i organisationen.

Ledarutvecklingsprogrammet startar varje år och tillhandahålls av HR-strateg och extern konsult. Programmet syftar till att utveckla dig som ledare och utveckla ett ledarskap som bidrar till att Vallentuna kommun når sina mål. 

För fördjupad ledarutveckling efter ledarutvecklingsprogrammet kan våra chefer gå Chefshandledning i grupp som leds av extern konsult.

Chefsdagar

Alla chefer samlas två gånger om året för att få en kombination av kompetensutveckling, få samordnad uppdatering kring kommunens vision, riktning och mål samt kommunens prioriteringar, få nätverka med andra och att få bidra till kommunens gemensamma utveckling.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats