Kompetensutveckling

Alla medarbetare har rätt till en individuell utvecklingsplan där du som medarbetare är huvudperson. Var och en ska ha kunskap om sin egen roll i verksamheten och ha möjlighet att utveckla sig själv i den rollen.

Att ha rätt och aktuell kompetens för sitt uppdrag är en av de viktigaste faktorerna för att våra invånare ska få en kommunal service i toppklass. Därför satsar vi stort på kompetensutveckling.

En stor del av kompetensutvecklingen sker i vardagen genom erfarenhetsutbyten. Det sker också genom omvärldsorientering i interna och externa nätverk, handledning samt genom utbildningar och kurser.

Förutom möjlighet till externa kurser och utbildningar har vi också en gemensam kurskatalog med ett varierat utbud för alla anställda. Det är samordnade utvecklingsinsatser som genomförs centralt och som berör anställda inom flera förvaltningar.

För dig som vill bli chef i Vallentuna Kommun

Det är nödvändigt för en organisation som vill framåt att attrahera, rekrytera och utveckla chefer som är professionella i sin roll och anställning.

För att ha så bra förutsättningar som möjligt i sin chefs- och ledarroll har Vallentuna kommun en chefsakademi. Den innehåller kurser, föreläsningar och utvecklingsprogram inom tre huvudområden:

Chefsintroduktion

För att Vallentuna kommun ska kunna ge de bästa förutsättningarna har vi ett introduktionsprogram för chefer (IPC). Programmet består av fyra delområden; Ekonomi, Kommunikation, HR och Ledning och styrning. Dessa genomförs på plats och digitalt.

Chefskunskaper

Vi har definierat ett antal områden inom vilka våra chefer och ledare förväntas hålla sig uppdaterade. Vi har ett stort antal kurser för dessa områden, så som rekrytering, arbetsmiljö, lag och avtal, rehabilitering och lönebildning. Detta utgör vårt Chefs- & Ledarpaket (CLP) och tillhandahålls digitalt och på plats.

Ledarskapsutveckling

Vallentuna kommun driver ett Ledarutvecklingsprogram (LUP). Det ettåriga programmet är riktat till chefer med personalansvar i organisationen.

LUP startar varje år och tillhandahålls av HR-strateg och extern konsult. Programmet syftar till att utveckla dig som ledare och utveckla ett ledarskap som bidrar till att Vallentuna kommun når sina mål. I programmet ingår evidensbaserade teorier och metoder som deltagarna övar på så att de kan användas i praktiken i arbetet med teamen och individerna som cheferna leder.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats