Karriärmöjligheter

Vi vill att våra medarbetare ska ha möjlighet att göra karriär inom organisationen. Det innebär att du som medarbetare både kan växa i din nuvarande roll men också långsiktigt till andra roller inom organisationen – oavsett om det handlar om mer komplexa roller eller ett byte sidledes till andra verksamheter.

Förändringstakten i samhället är hög vilket även innebär att Vallentunas organisation utvecklas för att spegla behovet. I den utvecklingen tar vi tillvara på våra medarbetare och tänker långsiktigt med den kompetens som finns inom organisationen.

Karriärresor

Ekonomiassistent till stabschef

Mi Karnstedt började sin karriär som ekonomiassistent på kommunledningskontoret och är idag stabschef på teknik- och fastighetsförvaltningen. 

"År 2000 började jag min resa i Vallentuna kommun. Jag arbetade innan på en redovisningsbyrå inne i Stockholm City och tänkte att när mina två små grabbar blir lite större kan jag söka mig till city igen, men jag blev kvar i kommunen och förra året firade jag 20 år!
Vilken läro-och utvecklingsresa jag har varit med om, och är med om varje dag. Inte bara för min egen del utan även Vallentunas. Att få bidra till att göra kommunens verksamheter lite bättre varje dag tillsammans med alla kompetenta kollegor och medarbetare gör mig oerhört stolt.

Mitt första år arbetade jag som ekonomiassistent inom kommunledningskontoret. År två blev jag ekonomiadministratör och ansvarig för kommunens kundreskontra och kravrutin. År tre till nio började jag arbeta som ekonomi och IT-samordnare inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Med handen på hjärtat var det inte IT-frågor jag brann för. Jag var mer intresserad av ekonomi och målstyrning! Så min roll utvecklades till controller så jag helhjärtat fick arbeta med ekonomi, med budget, verksamhetsplaner, uppföljningar, bokslut och verksamhetsberättelser inklusive mål och aktiviteter för att nå de politiska målsättningarna.

Sedan 2018 har jag varit stabshef för samhällsbyggnadsförvaltningen. Efter en omorganisation som skedde under 2020, då samhällsbyggnadsförvaltningen blev två förvaltningar, är jag nu stabschef för den nya teknik- och fastighetsförvaltningen. Så roligt och spännande men också utmanande att få vara med att forma en ny förvaltning. Det bästa med Vallentuna kommun är ständig utveckling, både av verksamheten men också av mig som anställd. Att det är en naturlig del i medarbetarskapet. Att vi också får ha modet att gå före och att hela tiden utmana oss själva att hitta nya lösningar tycker jag är ett bevis på att vara en attraktiv arbetsgivare." - Mi Karnstedt, stabchef på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Nämndsekreterare till chef för kontaktcenter

Johanna Harling startade i kommunen som nämndsekreterare på kansliet och är idag chef för Vallentunas relativt nyetablerade kontaktcenter.

"Januari 2014 började jag som nämndsekreterare på kansliet för BUN och UN, med dåvarande förvaltningschef Marie Truedsson och ordförande för nämnderna var då Parisa Liljestrand (BUF) och Björn Furugren Beselin (UN).

Under min föräldraledighet 2015 blev jag erbjudan att bli kommunsekreterare, dvs sekreterare för fullmäktige. Jag arbetade även som sekreterare för Arlandasamarbetet då Vallentuna var värdkommun under denna period. En fantastisk tjänst, där jag verkligen var spindeln i nätet mellan KLK och SBF tjänstepersoner och politiker. Denna tjänst gav mig ett stort nätverk och som är oslagbart! Samt lärde mig vikten av att hårdprioritera min tid och arbetsuppgifter. Jag var även arbetsledare för samtliga nämndsekreterare på kansliet under denna period och samordnade vårt gemensamma uppdrag.

Därefter, under 2017, blev jag TF kanslichef och lärde upp vår nya kommunsekreterare parallellt med det. Min första chefstjänst inom ett område jag kände mig trygg i. April 2018 axlade jag rollen som chef för kontakcenter och byggde upp vårt kontakcenter på drygt 4 månader, med målsättning att höja organisationen inom service, bemötande och tillgänglighet externt och även internt. I juni 2020 fick jag dessutom rollen som TF kvalitetschef parallellt med min ordinarietjänst. Jag driver de kommunövergripande kvalitets- och digitaliseringsfrågorna i kommunen." - Johanna Harling, chef för kontaktcenter och Tf kvalitetschef

Ekonom till samordnande controller

Linda Andersson Lutzov började som ekonom på socialförvaltningen och har nu rollen som samordnande controller på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats