27 år på Vallentuna kommun - Möt arbetscoachen Lena

Porträtt av LenaVad gör att man vill jobba hos oss på Vallentuna kommun i nästan 30 år? Vi stämde träff med arbetscoachen Lena. Lena är fritidspedagog i grunden och jobbade sitt första år på kommunen inom skolan. Sen blev det Fabriksvägens dagliga sysselsättning och de senaste åtta åren har hon varit arbetscoach på Arbetsmarknadsenheten. Lena blir 70 år i mars. Hon arbetar 2023 ut, sedan ska hon gå i pension.

– Det finns så mycket både små och stora saker med mitt jobb som jag uppskattar! Jag uppskattar det sociala sammanhanget, att få gå till jobbet och träffa mina kollegor och att jag genom mitt jobb verkligen får möjlighet att hjälpa människor.

Berätta lite om vad du hunnit med under dina år här på kommunen

– 1996 började jag som fritidspedagog på Karlbergsskolan (nuvarande Karlslundsskolan). Där jobbade jag med barn med särskilda behov. Efter ett år som fritidspedagog sökte Svedjan (nuvarande Fabriksvägens dagliga sysselsättning) medarbetare och jag fick möjlighet att börja där. När jag började på Svedjan fick vi möjlighet att köpa keramikugnar och bygga upp en kreativ verksamhet. Det var en fantastiskt rolig tid. Keramik och hantverk har alltid varit mitt pedagogiska verktyg.

– Utöver att jag fick ägna mig åt kreativt skapande tillsammans med kunderna så hittade vi även på olika saker. Vi åkte till Dalarna, vi hyrde ett hus på Åland och under en period så ägde vi en kolonilott för att ge några exempel. Vi har haft väldigt fria händer och chefer som ställt upp och stöttat oss och sagt ja till våra olika initiativ.

– För åtta år sedan kände jag mig klar med jobbet på Fabriksvägen. Då sökte jag och fick jobb som arbetscoach och var med och startade upp Vallentuna arbetscoachning, vilket idag är en del av Arbetsmarknadsenheten.

Vad innebär jobbet som arbetscoach?

– Som arbetscoach är mitt uppdrag att hjälpa personer ut i sysselsättning, utbildning eller arbete. När jag började som arbetscoach arbetade vi bara med kunder som hade ett LSS eller SOL-beslut. Med åren har enheten växt med flera andra målgrupper som nyanlända, långtidssjukskrivna och personer som har ekonomiskt bistånd.

– Det bästa med jobbet som arbetscoach är att jag verkligen får känna att jag gör skillnad. Det är jätteroligt arbete. Dagarna ser väldigt olika ut. Ena dagen kanske jag tar med en kund på ett studiebesök till en arbetsplats. Nästa dag sitter jag i uppstartsmöten med nya kunder. Jag har kontakt med olika arbetsgivare och stöttar våra kunder hela vägen från att de kommer till oss till att de nått sitt mål och kommit in på en utbildning, fått ett arbete eller en sysselsättning. Det är ett väldigt givande jobb.

Vad har du uppskattat mest med att jobba inom Vallentuna kommun?

– Både som arbetscoach och under min tid på Fabriksvägen har jag haft en stor frihet i jobbet. Man jobbar i team men genomför många av arbetsuppgifterna självständigt. De chefer jag haft har varit väldigt bra för mig. De lyfter oss medarbetare. De ger oss frihet, ansvar och tillit.

– Att jag själv bor här i Vallentuna och har kunnat promenera till jobbet i alla år har också varit väldigt skönt. Köra bil och behöva stå och skrapa rutan på vintern, nejtack!

– Genom mina jobb har jag fått möjlighet att hjälpa både individer och hela familjer. Jag har verkligen uppskattat mina 27 år på kommunen.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats