Start / Näringsliv och arbete / Arbeta hos oss / Möt våra medarbetare / Möt Janita, ansvarig för FunkisSpelen

Möt Janita, ansvarig för FunkisSpelen

Porträtt av Janita28 maj och 4 juni genomförs FunkisSpelen i Vallentuna för tredje året i rad. FunkisSpelen är en friidrottstävling för personer med olika funktionsvariationer och syftet med tävlingsdagarna är fysisk aktivitet på individernas egna villkor. Förra året hade man över 100 anmälda från både Vallentuna, Täby och Upplands Väsby Hur föddes idén till FunkisSpelen? Finns det några tips till andra som är nyfikna på att starta upp en liknande dag? Dessa frågor ställde vi till en av de vi kan tacka för att den här dagen faktiskt finns - Janita.

Janita arbetar inom stöd och omsorg här på Vallentuna kommun och är huvudansvarig för FunkisSpelen. För tre år sedan var hon en av de medarbetare som kom på idén att genomföra en olympiad anpassad för personer inom funktionshinderområdet. En projektgrupp med medarbetare från våra LSS-verksamheter sattes samman och hösten 2022 genomförde man för första gången FunkisSpelen.

Dagen blev en succé och projektgruppen fick bland annat ta emot den interna utmärkelsen "Årets medarbetarskap 2022". Motiveringen löd: "Genom ett bra samarbete över organisatoriska gränser genomfört ett evenemang som ger eko även utanför Vallentunas gränser. Ett arbete som skett med helhjärtat engagemang som möjliggjort ett deltagande utifrån individens egna villkor där allas lika värde blir verklighet. Ett initiativ och arbete som verkar föredömligt i värderingarnas anda och visar att Vallentuna är kommunen där människor och idéer växer."

Hur kom du/ni på idén med FunkisSpelen? Vad är bakgrunden till att man ville genomföra en sån här dag?

Under ett samarbetsprojekt med Bara Vanlig (ett pilotprojekt med stöd från Allmänna Arvsfonden med fokus på rörelseglädje och självbestämmande) föddes idén om en tävling med rörelseglädje utifrån egna förutsättningar. Jag satte samman ett förslag utifrån egna erfarenheter med inspiration från liknande evenemang som jag presenterade på ett ledningsgruppsmöte med enhetscheferna inom LSS. Enhetscheferna informerade om projektet på AMM (arbetsmiljömöten) där de lyfte frågan om det fanns intresse hos medarbetarna att ingå i en projektgrupp som kunde arbeta vidare med frågan.

Bakgrunden till projektet bottnar i bristen på liknande evenemang på lokal nivå där man kan delta utifrån egna förutsättningar.

Fanns det några utmaningar när ni började arbeta med att ta fram planen för FunkisSpelen? Hur gjorde ni i så fall för att överbrygga dem?

Det är lätt att tänka för stort och sväva iväg, viktigt med ett tydligt ledarskap som är med och sätter gränser. Det är en utmaning att hålla så många bollar i luften och att samtliga medlemmar i projektgruppen drar sitt strå till stacken. Viktigt att fokusera på grundtanken med dagen och inte fastna i detaljer som inte bidrar till slutresultatet. Kontinuerlig utvärdering där projektet får växa långsamt men där utveckling ändå är möjlig har nog varit den största utmaningen. Vi försökte sätta en rimlig nivå första året för att kunna utvärdera och utveckla i ett senare skede. Det är ett ständigt pågående arbete att identifiera utmaningar och hitta lösningar, man måste se motgångar som en möjlighet till fortsatt utveckling.

Har du några tips till andra som skulle vilja genomföra ett FunkisSpel eller annan engagerande aktivitet för personer med funktionsvariationer?

Våga börja! Har du en idé, var inte rädd att försöka förverkliga den. Om du är osäker på hur man sätter ihop en presentation, ta hjälp av en kollega eller chef och glöm inte att ha roligt på vägen.

Har ni några lärdomar?

Det tar alltid längre tid än man tror, avsätt tid för utvärdering och var noggrann med uppföljningar. Låt alla ta plats men det är viktigt med en "spindel i nätet" som har det övergripande ansvaret.

Från och med i år har vi valt att dela upp tävlingarna på två dagar för att vi i våra utvärderingar sett ett önskemål om kortare dagar. Vår förhoppning är att fler deltagare ges möjligheten att delta på sina villkor i de grenar de vill.

Vad ser du mest fram emot med årets FunkisSpel?

Att se resultatet av vårt arbete återspeglas i deltagarnas rörelseglädje, samt att ha roligt tillsammans!

Tänk vad bra det kan bli när våra medarbetare får göra verklighet av sina goda idéer! Stort tack till Janita och teamet bakom FunkisSpelen i Vallentuna.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats