Start / Fritid och kultur / Nyheter fritid och kultur / Satsning på Skapande skola i Vallentuna

Satsning på Skapande skola i Vallentuna

Skapande skola i Vallentuna har pågått i tio år och nu står det klart att Kulturrådet har beviljat 2,1 miljoner kronor till aktiviteter inför nästa läsår, 2020/21. Temat för kommande läsår är "Handlingskraft – mod att säga sin mening", inspirerat av att barnkonventionen blev lag i Sverige år 2020. Skapande skola ger barn och elever större möjligheter att pröva på och utveckla olika uttrycksformer som drama, dans, foto, animering och andra former av skapande.

Med bidragets hjälp kommer alla 3 900 elever i Vallentunas kommunala grundskolor att få delta i tre olika kulturaktiviteter var under nästa läsår. Barnen på fyra förskolor i kommunens ytterområden kommer att få uppleva både teaterföreställningar på Vallentuna Kulturhus och Bibliotek och skapande verkstäder på sin egen förskola tillsammans med professionella skådespelare och musiker.

Kulturrådet fördelar det statliga bidraget Skapande skola utifrån Riksdagens kulturpolitiska mål. Syftet är öka tillgängligheten för konst och kultur i olika former samt att ge alla barn ökade möjligheter till eget skapande. Ett långsiktigt mål med verksamheten är att kultur och konstnärliga uttryck ska integreras i skolan och förskolan och leda till nya arbetssätt. Vallentuna kommun har beviljats 1 900 000 kronor för Skapande skola-aktiviteter i grundskolan och 200 000 kronor för kultur i förskolan under nästa läsår, 2020/21.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats