Start / Fritid och kultur / Kultur / Kultur i skolan

Kultur i skolan

Kultur och rörelse har en mycket viktig roll för att locka fram kreativiteten hos barn och ungdomar. Barn och unga ska ges förutsättningar att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats