Start / Fritid och kultur / Boka lokal eller anläggning / Ordningsregler i våra lokaler

Ordningsregler i våra lokaler

För att alla ska trivas och kunna ta del av våra lokaler har vi arbetat fram ordningsregler som gäller för alla som hyr lokalerna. Vi är många i kommunen som på olika sätt nyttjar våra gemensamma ytor och för att allt ska fungera så bra som möjligt gäller dessa regler: 

Ordningsregler

Matsalar

 • Vid hyrestillfället ska en ansvarig ledare/bokare över 18 år vistas i lokalen under hela hyrestiden
 • Uthyrning av lokal får inte ske i andra hand
 • Hyresgästen får möblera om i lokalen men den ska återlämnas i befintligt skick. Matbord, stolar, pentry, golv, toaletter och foajé ska torkas av. Bord och stolar ska återställas enligt ritning i lokalen. Städutrustning finns tillgängligt på plats. Sopor ska lämnas i soptunna/soprum och om sådant saknas ska soporna tas med hem
 • Tänk på att stänga eventuella fönster och dörrar som öppnats
 • Debitering sker om hyresgästen orsakar skada i lokalen eller inte städar efter sig
 • Om alkohol ska serveras måste tillstånd beviljas av Lokalbokningen. Alkohol får inte serveras till personer under 18 år. Försäljning av alkohol är inte tillåten
 • Rökmaskiner är inte tillåtna
 • Parkering får endast ske på avsedda parkeringsplatser
 • Rökning är förbjudet i alla kommunens lokaler samt på skolgårdar
 • Hyresvärden har inget ansvar för personskador eller förlust av värdesaker
 • Lokalen hyrs inte ut om det kan förekomma ordningsstörningar eller olovlig verksamhet
 • Idrott och Friluft/Lokalbokningen äger rätten att utöka bevakningen vid fester och diskotek
 • Vid problem i hyrd lokal, ring ambulerande vaktmästare på telefonnummer 08-587 851 80

Konferensrum B11

 • Vid hyrestillfället ska en ansvarig ledare/bokare över 18 år vistas i lokalen under hela hyrestiden
 • Uthyrning av lokal får inte ske i andra hand
 • Hyresgästen får möblera om i lokalen med den ska återlämnas i befintligt skick
 • Använd lokal ska lämnas i oskadat och städat skick. Hyresgäst som orsakar skada eller inte städar efter sig debiteras kommunens kostnad för återställande
 • Parkering får endast ske på avsedda parkeringsplatser
 • Rökning är förbjudet i alla kommunens lokaler samt på skolgårdar
 • Lokalen hyrs inte ut om det kan förekomma ordningsstörningar eller olovlig verksamhet
 • Hyresvärden har inget ansvar för personskador och förlust av värdesaker
 • Vid problem i hyrd lokal, ring ambulerande vaktmästare på telefonnummer 08-587 851 80

Aulor

 • Vid hyrestillfället ska en ansvarig ledare/bokare över 18 år vistas i lokalen under hela hyrestiden
 • Uthyrning av lokal får inte ske i andra hand
 • Tekniken i lokalen får inte användas
 • Använd lokal ska lämnas i oskadat och städat skick. Hyresgäst som orsakar skada eller inte städar efter sig debiteras kommunens kostnad för återställande
 • Parkering får endast ske på avsedda parkeringsplatser
 • Rökning är förbjudet i alla kommunens lokaler samt på skolgårdar
 • Lokalen hyrs inte ut om det kan förekomma ordningsstörningar eller olovlig verksamhet
 • Hyresvärden har inget ansvar för personskador och förlust av värdesaker
 • Vid problem i hyrd lokal, ring ambulerande vaktmästare på telefonnummer 08-587 851 80

Stora och Lilla mötesrummet

 • Vid hyrestillfället ska en ansvarig ledare/bokare över 18 år vistas i lokalen under hela hyrestiden
 • Uthyrning av lokal får inte ske i andra hand
 • Hyresgästen får möblera om i lokalen med den ska återlämnas i befintligt skick
 • Hyresgästen ansvarar för att lokalen lämnas i oskadat och städat skick (följ instruktionslapp som finns i lokalen). Hyresgäst som orsakar skada eller inte städar efter sig debiteras kommunens kostnad för återställande
 • Parkering får endast ske på avsedda parkeringsplatser
 • Rökning är förbjudet i alla kommunens lokaler
 • Lokalen hyrs inte ut om det kan förekomma ordningsstörningar eller olovlig verksamhet
 • Hyresvärden har inget ansvar för personskador och förlust av värdesaker.
 • Vid problem i hyrd lokal, ring ambulerande vaktmästare på telefonnummer 08-587 851 80

Kulturrummet, Vallentuna teater & Traversen

 • Vid hyrestillfället ska en ansvarig ledare/bokare över 18 år vistas i lokalen under hela hyrestiden
 • Uthyrning av lokal får inte ske i andra hand
 • Läs noga igenom bokningsinformationen och följ instruktionerna gällande bokning av lokalgenomgång i god tid innan hyrestiden.
 • Hyresgästen får möblera om i lokalen med den ska återlämnas i befintligt skick (se ritning i lokal)
 • Hyresgästen ansvarar för att lokalen lämnas i oskadat och städat skick efter avslutad bokning. Soporna ska tas med hem. Hyresgäst som orsakar skada eller inte städar efter sig debiteras kommunens kostnad för återställande (se checklista som bifogas bokningen för vidare information)
 • Parkering får endast ske på avsedda parkeringsplatser
 • Rökning är förbjudet i alla kommunens lokaler
 • Affischering får endast ske i överenskommelse med hyresvärden
 • Lokalen hyrs inte ut om det kan förekomma ordningsstörningar eller olovlig verksamhet
 • Hyresvärden har inget ansvar för personskador och förlust av värdesaker.

Motionsrum och gym

 • Föreningens styrelse är ansvarig för verksamheten i lokalen
 • Uthyrning av lokal får inte ske i andra hand
 • Vid hyrestillfället ska en ansvarig ledare/bokare över 18 år vistas i lokalen under hela hyrestiden
 • Endast de redskap som hyresgästen har certifierad utbildning för får användas
 • Redskap och inventarier som använts ska återställas på avsedd plats och lokal och omklädningsrum ska lämnas i städat och oskadat skick efter avslutad aktivitet. Fast inredning får inte monteras ner eller flyttas. Debitering sker om hyresgästen orsakar skada i lokalen eller inte städar efter sig
 • Uteskor eller skor med sula som avger svarta märken får inte användas
 • Parkering får endast ske på avsedda parkeringsplatser
 • Rökning är förbjudet i alla kommunens lokaler samt på skolgårdar
 • Lokalen hyrs inte ut om det kan förekomma ordningsstörningar eller olovlig verksamhet
 • Hyresvärden har inget ansvar för personskador och förlust av värdesaker. Återställande av skador orsakade av hyresgästen ansvarar kommunen för och hyresgästen blir betalningsskyldig
 • Vid problem i hyrd lokal, ring ambulerande vaktmästare på telefonnummer 08-587 851 80

Gymnastiksalar och sporthallar

 • Föreningens styrelse är ansvarig för verksamheten i lokalen
 • Uthyrning av lokal får inte ske i andra hand
 • Vid hyrestillfället ska en ansvarig ledare/bokare över 18 år vistas i lokalen under hela hyrestiden
 • Endast de redskap som hyresgästen har certifierad utbildning för får användas
 • Redskap och inventarier som använts ska återställas på avsedd plats och lokal, läktare och omklädningsrum ska lämnas i städat och oskadat skick efter avslutad aktivitet. Fast inredning får inte monteras ner eller flyttas. Om soprum saknas ska soporna tas med hem. Debitering sker om hyresgästen orsakar skada i lokalen eller inte städar efter sig
 • Uteskor eller skor med sula som avger svarta märken får inte användas
 • Parkering får endast ske på avsedda parkeringsplatser
 • Rökning är förbjudet i alla kommunens lokaler samt på skolgårdar
 • Lokalen hyrs inte ut om det kan förekomma ordningsstörningar eller olovlig verksamhet
 • Hyresvärden har inget ansvar för personskador och förlust av värdesaker. Återställande av skador orsakade av hyresgästen ansvarar kommunen för och hyresgästen blir betalningsskyldig
 • Vid problem i hyrd lokal, ring ambulerande vaktmästare på telefonnummer 08-587 851 80

Fotbollsplaner

Här hittar du aktuella ordningsregler för fotbollsplanerna. 

Ishallar

Här hittar du aktuella ordningsregler för ishallarna. 

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats