Studieförbund

Studieförbund är organisationer som ägnar sig åt folkbildning. De fungerar som Sveriges största mötesplats för bildning och kultur och de finns över hela landet. Hit kan människor i alla åldrar söka sig för att lära och utvecklas tillsammans med andra.

Aktiva studieförbund i Vallentuna

ABF (arbetarnas bildningsförbund) 

ABF Norra Stockholms län

Telefon: 08-505 868 00

E-post: info.norrastockholmslan@abf.se

Bilda

Regionkontor Bilda Öst (Stockholm)

Telefon: 08-727 18 00

E-post: ost@bilda.nu

Folkuniversitetet

Telefon: 08-789 42 00

E-post: direkt@folkuniversitetet.se

Medborgarskolan

Telefon: 010-157 57 57

E-post: info@medborgarskolan.se

NBV

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet

Telefon: 08-671 10 80

E-post: ost@nbv.se

Sensus

Telefon: 08-615 57 00

E-post: stockholm@sensus.se

Studiefrämjandet

Telefon: 08-555 352 00

E-post: stockholm@studieframjandet.se

Studieförbundet Vuxenskolan

Telefon: 08-679 03 00

E-post: stockholm@sv.se

Bidrag

Studieförbund

Studieförbund med verksamhet för Vallentunabor kan ansöka om kommunalt bidrag som baseras på antalet studietimmar. Handlingarna ska ha inkommit senast den 31 maj och beslutet om utbetalning fattas av kulturnämnden i september.

Handlingar att skicka in

De handlingar som ska skickas in är:

  • Redovisning av LSS verksamhet
  • Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
  • Verksamhetsplan för innevarande år
  • Kommunsammandrag
  • Revisionsberättelse
  • Balansräkning
  • Resultaträkning

Mejla eller skicka in dokumenten till: 
kommun@vallentuna.se alternativt Vallentuna kommun, Kulturförvaltningen, kultursekreterare, 186 86 Vallentuna.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats