Studieförbund

Studieförbund är organisationer som ägnar sig åt folkbildning. De fungerar som Sveriges största mötesplats för bildning och kultur och de finns över hela landet. Hit kan människor i alla åldrar söka sig för att lära och utvecklas tillsammans med andra.

Aktiva studieförbund i Vallentuna

ABF (arbetarnas bildningsförbund) 

ABF Norra Stockholms län

Telefon: 08-505 868 00

E-post: info.norrastockholmslan@abf.se

Bilda

Regionkontor Bilda Öst (Stockholm)

Telefon: 08-727 18 00

E-post: ost@bilda.nu

Folkuniversitetet

Telefon: 08-789 42 00

E-post: direkt@folkuniversitetet.se

Medborgarskolan

Telefon: 010-157 57 57

E-post: info@medborgarskolan.se

NBV

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet

Telefo: 08-671 10 80

E-post: ost@nbv.se

Sensus

Telefon: 08-6155700

E-post: stockholm@sensus.se

Studiefrämjandet

Telefon: 08-555 352 00

E-post: stockholm@studieframjandet.se

Studieförbundet Vuxenskolan

Telefon: 08-679 03 00

E-post: stockholm@sv.se

Bidrag

Studieförbund

Studieförbund med verksamhet för vallentunabor kan ansöka om kommunalt bidrag som baseras på antalet studietimmar. Handlingarna ska ha inkommit senast 31/5 och beslutet om utbetalning fattas av kulturnämnden i september.

Handlingar att skicka in

De handlingar som ska skickas in är

  • redovisning av LSS verksamhet
  • verksamhetsberättelse
  • verksamhetsplan för
  • Kommunsammandrag
  • revisionsberättelse
  • balansräkning
  • resultaträkning

Skicka in dokumenten till: 
Vallentuna kommun, Kulturförvaltningen, kultursekreterare, 186 86 Vallentuna.

Charlotta Burlin

Kultursekreterare

För frågor kring programutbud & bidrag:
Telefon: 08-587 853 30
E-post: kultur@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats