Start / Fritid och kultur / Kulturskola / Bra att veta

Bra att veta

Instruktion för StudyAlong

Här finns instruktionsfilmer för StudyAlong, vår kurskatalog och digitala plattform.

Så här bokar du din kursplats

Tips kring StudyAlong

Trygghetsarbete

Trygghet för elever i vår verksamhet

Vallentuna kulturskola sätter tryggheten för våra elever i första rummet. Vi värdesätter en trygg lärandemiljö där barn och unga kan tillgodogöra sig kunskaper och utveckla sin kreativitet. För att skapa denna miljö arbetar personalen på kulturskolan regelbundet med dessa frågor genom diskussioner, gemensamma förhållningssätt samt arbete med värdegrundsfrågor.

Kontakt med vårdnadshavare

Kulturskolan vill ha en nära kontakt med våra elevers vårdnadshavare. Har era barn särskilda behov eller är funktionsvarierade så önskar vi gärna att ni informerar oss om detta. Om ni som vårdnadshavare önskar närvara vid lektionstillfälle så skall detta ske i samråd med läraren. Kommunicera med ditt barns lärare för att hitta bra tillfällen att närvara.
Vallentuna kommuns värdegrund.

Frågor om bokning

Vem kan boka sig på kurs vid Vallentuna Kulturskola?

Alla barn och ungdomar mellan 5 och 19 år som är folkbokförda i Vallentuna kommun är välkomna att boka sig på kurs via vår kurskatalog. Från och med vårterminen 2020 finns, i mån av plats, möjlighet för barn skrivna i Täby och Sollentuna, att boka sig vid Vallentuna Kulturskola. Kontakta kulturskolan@vallentuna.se för bokning.

När kan jag boka mitt barn till era kurser?

Kulturskolan har kurser för barn och ungdomar mellan 5 och 19 år. Du får gå på Kulturskolans kurser fram till att du slutar gymnasiet. I vår kurskatalog ser du vilka åldrar respektive kurs vänder sig till.

Hur bokar jag min kursplats?

Du bokar din plats i Kulturskolans kurskatalog som du når via vår hemsida. Bokningssystemet vi använder heter StudyAlong och här får du en instruktion hur du anmäler ditt barn Så här bokar du din kursplats

När kan jag boka en kurs?

Vår kurskatalog är öppen året runt. Med undantag för när vi uppdaterar kursutbudet för nästkommande termin.

Hur många platser finns det kvar på varje kurs?

I kurskatalogen visas hur många lediga platser det finns till varje kurs.

Finns det möjlighet att ställa sig på kö till en kurs?

Vallentuna Kulturskola har inget kösystem. Istället visas alla lediga platser i vår kurskatalog. Om ni inte hittar en ledig plats på ett ämne kan ni göra en intresseanmälan. Intresseanmälan är en möjlighet för oss att kunna se var vi har efterfrågan i verksamheten och eventuellt erbjuda fler platser inför nästa termin.

Måste elev återanmäla sig varje läsår?

Inför varje termin kommer ni få en fråga från oss om ni önskar fortsätta nästkommande termin. För att behålla er plats måste ni tacka ja och godkänna betalning inför varje termin.
Förlorar jag min plats om jag inte tackar ja till kursen?
Ja. Om du väljer att inte tacka ja till ett erbjudande förlorar du din plats.

Hur avbokas en kurs?

Avbokning av plats kan endast göras per e-post till kulturskolan@vallentuna.se Ange då elevens namn, födelsedatum och ämne/kurs. Avbokning/avanmälan görs inte till din lärare. Se även Kulturskolans villkor för bokning och betalning.

Kan en elev gå flera kurser?

Ja, en elev kan gå flera kurser samtidigt. Det finns ingen gräns hur många kurser elev kan boka sig till.

Hur lång är lektionstiden?

Lektionstiden varierar för våra olika ämnen. Se vår Kurskatalog för respektive ämne.

Hur meddelar elev/vårdnadshavare frånvaro vid en lektion?

Frånvaro meddelas till läraren via sms, mail eller via StudyAlong före aktuell lektion.

Varför ställs kurser in?

Om det finns för få anmälda kan vi tvingas att ställa in en planerad kurs. Vid inställd kurs meddelar Kulturskolan via mail och sms.

Hur behandlas personuppgifter?

Personuppgifter i anmälan registreras i StudyAlong i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR. Personer med skyddade personuppgifter måste hanteras utanför vårt ordinarie registreringssystem. Ta kontakt med oss på tel. 08-587 852 70 eller kulturskolan@vallentuna.se Här kan du läsa mer om hur Vallentuna kommun hanterar personuppgifter.


Var kan jag hitta mina kvarglömda saker?

Kulturskolan ansvarar ej för kvarglömda saker. Kvarglömda saker, skor och kläder läggs i en korg som står vid Expeditionen, entréplan i Röda Skolan. Korgen töms varje termin då sakerna/kläder efterskänks. Eventuella värdesaker tas om hand på expeditionen. Det går bra att fråga eller komma förbi under expeditionstider för att se om ditt borttappade föremål är inlämnat.

Instrumentuthyrning

Kan elev hyra instrument på Kulturskolan?

Du kan hyra följande instrument i mån av tillgång hos kulturskolan: fiol, altfiol, cello, kontrabas, tvärflöjt, klarinett, saxofon, trumpet, trombon och valthorn. Följande instrument behöver du själv införskaffa för att kunna börja spela dem på kulturskolan: piano, gitarr, elgitarr, elbas, blockflöjt och trumset.

Vad gäller kring instrumenthyra?

Instrumenthyran kostar 500 kr/termin. I hyran ingår inte förbrukningsmaterial som t.ex. rörblad, strängar, harts mm. Notera att instrumenthyra inte ingår i familjerabatten.

Hur får eleven tillgång till hyresinstrument?

Lärare samordnar och väljer ut instrument under lektionstid tillsammans med elev. Meddela lärare att ni önskar hyra instrument.

Hur återlämnas instrumentet efter avslutad kurs 

Elev eller vårdnadshavare återlämnar sitt instrument vid Kulturskolans expedition eller via sin lärare under lektionstid.

 

 

Villkor för bokning och betalning

Avgifter

Avgiften för Kulturskolans kurser framgår i kurskatalogen och anges alltid inklusive moms. I varukorgen visas den totala avgiften, minus eventuella rabatter, inklusive moms.

Familjerabatt

Full avgift upp till 3 000 kr totalt/familj och termin, därefter 50 % rabatt på resterande avgifter. Gäller ej eventuell instrumenthyra.

Bokningsprocess

Om du under bokningsprocessen ångrar kurs du valt kan du trycka på "Ta bort" i din varukorg och kursen tas då bort. Du har möjlighet att korrigera de val du gjort tills du har godkänt betalning. Efter att din bokning har genomförts dirigeras du automatiskt till en sida med titeln "Orderbekräftelse". Skriv ut denna sida som kvitto på din bokning.

Orderbekräftelse

När du bokat din kurs och godkänt betalning får du en orderbekräftelse till din angivna e-postadress med information om plats, tid, dag och lärare. Har du inte fått en bekräftelse via e-post, var vänlig kontakta kulturskolan@vallentuna.se

Betalning

Bokningen genomförs och är definitiv när du godkänner betalning. Betalning sker via faktura som skickas efter kursstart. Fakturan ska betalas innan förfallodatum. Vid utebliven betalning skickas inkassokrav enligt inkassolagen. OBS! Obetald faktura gäller inte som avbokning. 

Alla kurser gäller endast en termin

För att fortsätta på Kulturskolan kommande termin, måste du tacka ja till kurserbjudande för kommande termin. Du kommer få ett kurserbjudande på "Mina sidor" i StudyAlong. Denna kurs måste du godkänna inom angiven svarstid för att säkra din plats för kommande termin.

Ångerrätt 

Ångerrätten gäller under 14 dagar och börjar löpa från dag då bokningen genomförs och du godkänt betalning. Du har inte ångerrätt om kursen påbörjats inom 14 dagar efter genomförd bokning. Vid nyttjande av ångerrätt återbetalas hela kursavgiften.
Om du vill nyttja din ångerrätt ska du meddela Kulturskolan via e-post till kulturskolan@vallentuna.se Bifoga bekräftelsemailet du fick vid bokningen samt beskriv tydligt i ditt mail att du ångrar din bokning.

Avbokning av kurs

Om du önskar avboka kursen efter att ångerrätten löpt ut, men före officiell kursstart har du rätt till återbetalning av kursavgiften med avdrag för en administrationsavgift på 400 kr, resterande kursavgift återbetalas. Vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om du avbokar påbörjad kurs eller slutar under pågående termin.

Avbokning sker via mail till kulturskolan@vallentuna.se Ange elevens namn, födelsedatum och ämne/kurs.
Vid sjukdom/skada kan kursen avbrytas och del av avgiften återbetalas mot uppvisande av läkarintyg. Läkarintyget scannas in och skickas till Vallentuna kulturskolas e-post.

Inställd kurs eller ändrad tid för kurs

Kulturskolan kan tvingas ställa in en kurs. Du har då rätt att få tillbaka den avgift du har betalat. Om kursstarten skjuts upp mer än två veckor eller om vi tvingas att ändra dag för kursen och du inte längre kan delta, så har du rätt att avboka kursen och få tillbaka kursavgiften.

Garanti

För terminskurser som löper terminsvis garanteras minst 24 lektionstillfällen per läsår. Med lektionstillfälle menas schemalagda lektioner, extra repetitioner, konserter, föreställningar, utställningar och liknande. Som kurstillfälle räknas även tillfällen som ges på distans på grund av särskilda omständigheter. 

Inställda lektioner

När så är möjligt sätter vi in vikarie om ordinarie lärare är frånvarande. Vi kompenserar inte med ytterligare undervisningstillfällen vid inställda lektioner så länge garanterat antal lektionstillfällen erbjuds, se ovan. Inställda kurser eller ändrade tider meddelas via sms eller e-post. Det är därför viktigt att du alltid har dina kontaktuppgifter aktuella på din "Min sida". 

Vid elevs frånvaro/sjukdom

Om en elev inte kan närvara vid lektion är det viktigt att meddela läraren eller Kulturskolans expedition. Vid oanmäld frånvaro mer än tre lektioner i rad avbokas platsen. 

Instrumentuthyrning

Du kan hyra följande instrument: fiol, altfiol, cello, kontrabas, tvärflöjt, klarinett, saxofon, trumpet, trombon, valthorn, och tuba. Avgiften är 500 kronor per termin, se hyresvillkor här
Följande instrument behöver du själv införskaffa för att kunna börja spela dem på kulturskolan: piano, gitarr, elgitarr, elbas, blockflöjt och trumset.

Hantering av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla följande personuppgifter om dig: namn, personnummer, e-postadress, adress, telefonnummer. Dessa uppgifter behövs för att vi ska kunna behandla din ansökan om plats vid kulturskolan. Dina adressuppgifter hämtas automatiskt från Skatteverket. Övriga uppgifter registrerar du själv när du använder tjänsten för att ansöka om plats till kulturskolan. Om du inte registrerar dina uppgifter kommer vi inte kunna behandla din ansökan till kulturskolan.
Den 25 maj trädde den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Dataskyddsförordningen ställer högre krav på behandling av personuppgifter än vad Personuppgiftslagen (PuL) har gjort, vilket påverkar våra rutiner och vårt arbetssätt. Vallentuna kommun behandlar personuppgifter på ett sätt som värnar din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter.
Läs mer om hur Vallentuna kommun hanterar dina personuppgifter.

Frågor

För frågor kring din anmälan till Kulturskolan eller om vår verksamhet är du välkommen att kontakta:
Kulturskolan
E-post: kulturskolan@vallentuna.se
Kontaktcenter
E-post: kommun@vallentuna.se
Telefon: 08-587 850 00

 

 

 

 

Terminsdatum och lovdagar

Höstterminen 2021
Kulturskolans kurser startar måndag 30 augusti och slutar fredag 17 december.

Lovdagar
Höstlov v. 44, 1-5 november

Kulturskola över kommungränserna

Från och med 7 januari 2020 till och med juni 2022 har du möjlighet att gå kurser i kommunerna Täby, Sollentuna och Vallentuna istället för enbart i din hemkommun. Tillsammans ingår kommunerna i ett pilotprojekt som kallas "Kulturskola över kommungränserna". Syftet är att möta en ökad rörlighet bland elever och dessutom bredda kulturskolornas utbud. Pilotprojektet utvärderas löpande och ska ge underlag för en hållbar modell i framtiden. Du betalar dock alltid din hemkommuns avgift.

För att ta del av "Kulturskola över kommungränser" skall minst någon av vårdnadshavarna eller eleven vara skriven i någon av våra kommuner.

Kurskatalogen för HT 2021 öppnar måndag 30/8 2021.

Är du intresserad av att gå i kulturskola i en annan kommun? Fyll i formuläret för intresseanmälan i kurskatalogen hos den kommun du är intresserad av!


Här kan du ta del av kursutbudet:

Täby Kultur- och musikskolor
Vallentuna Kulturskolan
Sollentuna Kulturskolan


Vid frågor, kontakta:

Täby kommun: kc@taby.se
Vallentuna kommun: kulturskolan@vallentuna.se
Sollentuna kommun: kontaktcenter@sollentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats