Fiske och jakt

Vallentuna kommun har många fina sjöar att fiska i. Intresset för sportfisket är stort. Vi har även en aktiv jaktvårdskrets. 

Utan tillstånd får du varken fiska eller jaga i Vallentuna. Läs mer om det här nedan. 

Var får jag fiska? 

Fiske ingår inte i allemansrätten och det finns regler för fritidsfisket. I alla Vallentunas vatten krävs tillstånd från de som äger fisket. I Vallentunasjön och i Garnsviken får du fiska om du köper ett fiskekort, som ger dig rätt att fiska under en viss tid. 

Vill du fiska i annat så kallat enskilt vatten måste du söka tillstånd av fiskerättsinnehavaren. Utgå alltid ifrån att fiske inte är tillåtet om du inte hittar annan information. 

 

Fiskekort för Vallentunasjön

Vallentunasjöns fiskevårdsområdesförening, VFOF, har i uppgift att vårda betingelserna för bra fiske samt att upplåta fiske till allmänheten i Vallentunasjön. Här kan man fiska bland annat gös.

Den som löst fiskekort för Vallentunasjön får fiska över hela sjön från båt, is eller land med mete, spinn, angeldon eller pimpel, dock ej med nät eller andra redskap.

Ungdomar under 16 år får fiska utan fiskekort från båt eller land med mete, spinn och pimpel.

Under perioden 1/4-31/5 råder fiskeförbud i hela sjön.

Fiskekort kan du köpa digitalt via iFISKE. Där hittar du även mer information om Vallentunasjöns fiskevårdsområdesförening. Dagskort går att köpa i Vallentuna kulturhus.

Fiskekort för Garnsviken

Garnsvikens fiskevårdsområdesförening har till syfte att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiskerätt till allmänheten genom försäljning av fiskekort.

Den som löst fiskekort får fiska med 1 handredskap - spinnfiske, dragrodd (ej trolling), mete och pimpelfiske. Motor får ej användas under fisket. Fiske får ske i vattnet från bron över gamla Norrtäljevägen i Brottby i norr samt hela sjön till 25 meter uppströms Slussholmen i Åkers kanal i söder.

Ungdomar under 18 år får fiska utan fiskekort med handredskap.

Fiske är förbjudet i Åkers kanal och 100 meter runt Nefsåns utlopp 15 sept-31 dec. Aspen är rödlistad art och ska omedelbart återisättas.

Fiskekort kan du köpa digitalt via iFISKE. Där hittar du även mer information om Garnsvikens fiskevårdsområdesförening. Fiskekort går även att köpa hos Bilisten i Brottby.

Vad gäller för jakt?

Information om jakt och vilt hittar du hos länsstyrelsen. Där hittar du även information om hur man gör för att skaffa jakträtt hos polisen och länkar.

Information om jakt och vilt

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats