Start / Fritid och kultur / Lekplatser

Lekplatser

I Vallentuna finns många olika typer av lekplatser som passar för barn i alla åldrar.

Kommunala lekplatser i Vallentuna

Skördevägen 8

Lekytan är lämplig för barn som är 6 år och äldre. På lekytan finns:

 • Karusell 
 • Balanslek

Karta till lekplatsen i Vallentuna centrum

Tallhammarsvägen 58 B

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Klätterlek
 • Sandlåda
 • Fjädergunglekar
 • Lekhus med rutsch

Karta till Tallhammarsvägen 58

Rosengårdsvägen 20 B

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Vippgunga
 • Klätterlek
 • Sandlåda
 • Gungdjur

Karta till Rosengårdsvägen 20

 

Karby torg 11

 Lekytan är lämplig för barn i åldrarna 2-6. På lekytan finns:

 • Gungdjur

Karta till lekplatsen vid Karby torg 

Blekingevägen 61 B

Lekplatsen har båttema och genomgick en mindre upprustning 2018. Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Sandlåda
 • Fjädergunglek
 • Klätterrutsch
 • Stora gräsytor för fri lek
 • Pilkoja
 • Sittplatser

Karta till Dala/Blekingevägens lekplats

Sturevägen 37 B

Lekplatsen genomgick en mindre upprustning under 2018. Lekplatsen ligger i skogen och har ett naturtema. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Balanslek
 • Linbana
 • Karusell
 • Sandlåda
 • Fjädergunglek
 • Lekhus

Karta till Sturevägens lekplats

Slånbärsvägen 20 B

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Klätterlek
 • Gungor
 • Sandlåda

Hitta hit

Karta till Slånbärsvägens lekplats

Bergvägen 20 C

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-6. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Minirutsch
 • Sandlåda

Karta till Bergvägen 20 lekplats

Bergvägen 44 B

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-6. På lekplatsen finns:

 • Lekbåt
 • Gungbräda

Karta till lekplatsen på Bergvägen 39

Bergvägen 39 B

Lekplatsen är den största lekplatsen i området lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Klätterlek med rutsch
 • Gungdjur
 • Lekhus
 • Sandlåda

Karta till lekplatsen på Bergvägen 44 B 

Höjdvägen 62 B

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Sandlåda
 • Gungdjur
 • Balanslek för alla åldrar
 • Kvartersbollplan finns mitt i området.

Karta till lekplatsen på Höjdvägen 62

Gullvivsvägen 6 B

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Sandlåda
 • Balansbom
 • Stora gräsytor

Karta till lekplatsen på Gullvivsvägen 31

Snapptunavägen 2 B

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Rutch
 • Klätterlek
 • Asfalterad cykelslinga
 • Sandlåda
 • Stora gräsytor

Karta till lekplatsen på Snapptunavägen 2

Violvägen 10 B

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Klättervägg
 • Fjädergunglek
 • Sandlåda
 • Stora gräsytor

 

Karta till lekplatsen på Violvägen 27

Bylevägen 118 B

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Rutsch
 • Sandlåda
 • Kvartersbollplan
 • Kvartersbollplan finns också i skogspartiet i Kragstalund.

Karta till lekplatsen på Bylevägen

 

Fritzbergsvägen 164 B

Lekplatsen genomgick en mindre upprustning 2018 och är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Sandlåda
 • Klätterrutsch
 • Kvartersbollplan

Karta till lekplatsen på Fritzbergsvägen

 

Svampskogsvägen 19 C

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Boulebana för alla åldrar
 • Lekplats med gungor
 • Sandlåda
 • Klätterlek
 • Pulkabacke
 • Kvartersbollplan

Karta till lekplatsen på Murkelvägen

Lovisedalshöjden 34 B

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-6. På lekplatsen finns:

 • Gungdjur
 • Sandlåda
 • Lekbåt

Karta till lekparken på Lovisedalshöjden 14

Lovisedalsslingan 102 B

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Klätterställning
 • Gungor
 • Lekhus
 • Sandlåda

Karta till lekplatsen på Lovisedalsslingan 4

Lovisedalsvägen 19 B

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Sandlåda
 • Klätterställning

Karta till lekplatsen på Lovisedalsvägen 19

 

Skvadronvägen 6 B

Lekplatsen är den största lekplatsen i området lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Kompisgunga
 • Sandlåda
 • Klätterlek med rutsch
 • Bollplank
 • Boulebana
 • Stora gräsytor

Karta till lekplatsen på Skvadronvägen 6

Strandängsvägen 21 B

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-6. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Sandlåda

Karta till lekplatsen på Strandängsvägen

Hasseluddsvägen 6 B

Lekplatsen är en naturlekplats och är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Lekhus
 • Sandlåda
 • Balansredskap
 • Gungdjur
 • Gungor

Lars Hårds väg 13 B

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Småbarnsgunga
 • Fågelbogunga
 • Ovanligt hög vanlig gunga
 • Klätterlek för småbarn med rutsch
 • Sandlåda
 • Boulebana

Karta till lekplatsen på Lars Hårds väg

Lagmansvägen 64 B

Lekplatsen genomgick en mindre upprustning 2018 och är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Gungor
 • Klätterlek med rutsch
 • Sandlåda
 • Lekhus
 • Gungdjur
 • Bänkbord och parksoffor

Karta till lekplatsen på Malmbodavägen 5

Odlingsvägen 26 B

Lekplatsen är lämplig för barn i åldrarna 1-10. På lekplatsen finns:

 • Naturlekplats
 • Arbetshäst och vagn
 • Vindskydd
 • Grillmöjlighet
 • Gungor
 • Klätterlek med rutsch
 • Sandlåda
 • Gungdjur

Karta till lekplatsen på Odlingsvägen 26

 

Kvartersbollplaner

Kvartersbollplaner finns i skogspartierna vid Ekebyvägen, Dragonvreten och Rosendal. Bollplanen vid Ekebyvägen är nyrenoverad och via gång-cykelvägen ligger den även nära området Nyby.

Pulkabacke vid Dragonvreten

Pulkabacke med belysning finns vid Dragonvreten.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats