Start / Fritid och kultur / Nyheter fritid och kultur / Två föreningar i Vallentuna fick diplom av Rädda Barnen

Två föreningar i Vallentuna fick diplom av Rädda Barnen

Under höstfesten den 29 september var Rädda Barnen på plats och delade ut diplom till två föreningar i Vallentuna som har blivit klara med arbetet med sina handlingsplaner för en tryggare idrott för barn och unga.

Sju personer som står bredvid varandra och tittar in i kameran

Under ett år har Vallentuna Handbollsklubb och Vallentuna Rangers Hockeyförening arbetat med att ta fram en plan som innehåller både förebyggande arbete och handfasta åtgärder om något skulle hända i deras föreningar.

Under utbildningstillfällena med Rädda Barnen har de lärt sig mer om hur man ska agera om man känner oro för ett barn och hur en anmälan till socialtjänsten går till.

Nu är de klara med handlingsplanerna och kan starta med implementeringen så att alla i föreningen ska känna sig trygga med hur de ska hantera om något händer.

Planerna är framtagna för att skapa en tydlig struktur där det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera diskriminering, kränkningar och sexuella övergrepp.

 

Fritidshjälpen kan utbilda er förening

Fritidshjälpen har under året gått utbildning hos Rädda Barnen för att kunna fortsätta arbetet i Vallentuna kommun med att hjälpa föreningar att ta fram handlingsplaner.

Vill er förening också ta fram er plan? Kontakta fritidsförvaltningens föreningssamordnare, annika.wegnebring@vallentuna.se eller 08-587 851 69.

Konkreta råd från metoden

  • Ha en tydlig värdegrund.
  • Skapa en åtgärdstrappa och tydliga rutiner för hur ni ska agera om något händer.
  • Begär begränsat utdrag ur belastningsregistret av alla barn- och ungdomsledare.
  • Se över hur ni kan undvika ensamarbete med barn och ungdomar, var alltid minst två personer.
  • Arbeta återkommande med utbildning kring kränkningar, diskriminering och övergrepp. Ledarna är nyckelpersoner.
  • Prata/genomför utbildning med barn och ungdomar om respekt och samtycke, kroppen och integritet, rättigheter och hur vi är mot varandra. 
  • Informera ofta och i olika kanaler om hur idrottsföreningen jobbar för att skapa en trygg idrott.
  • Rapportera händelser och anmäl oro till socialtjänsten.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats