Ridning

I Vallentuna är antalet hästar stort och intresset för hästhållning ökar. I vår kommun finns vackra stigar att rida på, fina anläggningar och flera aktörer som både erbjuder stallplats och ridskolor. 

Rätten att rida fritt i skog och mark ingår som en del i allemansrätten. Men precis som för cykelåkning får man inte färdas över tomter, planteringar eller annan skadekänslig mark. Hästens hovar kan lätt skada rötter och stigar och du som ryttade måste vara extra försiktig så att inte marken och naturmiljön tar skada.

Enligt Vallentuna kommuns lokala ordningsföreskrifter så får hästar inte framföras på begravningsplatser, friluftsanläggningar, idrottsplatser, iordningställda motonsspår eller vandringsleder, lekplatser, allmän badplats och badanläggningar upplåtna för allmänheten, om de inte är avsedda för ridning.

Här kan du läsa Vallentuna kommuns lokala ordningsföreskrifter.

Mer information

Här kan du läsa mer om ridning i naturen i allmänhet och specifikt i Vallentuna.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats