Föreningsregister

Vi kan med stolthet säga att i Vallentuna finns i stort sett en förening för alla. Genom ideella eldsjälar skapas en meningsfull fritid för många och tillsammans med andra bidrar föreningslivet till ett levande Vallentuna.

Föreningar och register

Här till höger kan du hitta vilka föreningar som finns i Vallentuna samt kontaktuppgifter till dessa. 

Vill din förening synas i föreningsregistret?

Registrering till föreningsregistret

Som förening i Vallentuna kommun så har du möjligheten att finnas med i kommunens föreningsregister. Det är en plats att synas på för den som letar efter föreningsaktiviteter.

Om ni vill registrera er förening så går ni på vår e-tjänst Rbok. Där skapar ni först ett personligt konto och när det är gjort kan ni skapa ett föreningskonto.

För att vara synlig i föreningsregistret behöver ni uppfylla de kriterier som är beslutade i fritidsnämnden.

Föreningen ska:

  • I huvudsak bedriva verksamhet i Vallentuna för Vallentunas invånare.
  • Ha en demokratisk struktur, se beskrivningen vid den tredje rubriken; "Demokratisk struktur".
  • Senast tre månader efter varje årsmöte skicka in verksamhetsberättelse med uppgift om medlemsantalet totalt och för gruppen 7-20 år, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse samt undertecknat årsmötesprotokoll.
  • Tillhöra en statsbidragsberättigad riksorganisation eller ha fått sina stadgar godkända av fritidsnämnden.
  • Ha ett registrerat post- eller bankgirokonto.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats