Start / Fritid och kultur / Kvalitet och utveckling / Ung Livsstils enkäten

Ung Livsstils enkäten

Under vintern 2019/2020 genomförde fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen enkätundersökningen "Ung Livsstil". I huvudsak handlar enkäten om ungdomars kultur- och fritidsvanor.

Vad är Ung Livsstil?

Ung livsstil är en forskningsstudie som idag arbetar med 19 kommuner med olika storlek och befolkningssammansättning. Studien görs i samarbete med forskarna Stig Elofsson och Ulf Blomdahl som startade undersökningarna 1984. Ung livsstil är en av Europas största studier av ungdomars hälsa, livsstil och fritidsvanor.

I Vallentuna genomfördes Ung livsstil första gången 1996, uppföljning har skett 2015/2016 och 2019/2020. Den här broschyren sammanfattar delar av resultatet bland unga på högstadiet. 

Vilka har svarat på enkäten?

Unga på högstadiet i Vallentuna kommun har besvarat enkäten under skoltid under senhösten 2019 och i början av 2020. Samtliga skolor, klasser och elever ingår i urvalsramen, oavsett skolform. Utifrån detta har enskilda klasser valts ut slumpmässigt för att besvara frågorna. I Vallentuna var det i senaste studien 654 elever på högstadiet i urvalsramen, av dessa besvarade 572 enkäten. Det innebär en svarsfrekvens på 87 procent.

Tack alla elever som deltog!

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats