Föreningsträffar

Kommunens fritidsnämnd och kulturnämnd med respektive förvaltning träffar i olika forum kommunens föreningar.

Till de i förväg planerade mötena tillkommer seminarium, särskilda arbetsgrupper och möten med berörda föreningar om enskilda frågor och projekt. Kontakta oss gärna!

Träffar för fritidsföreningar

Aktiv fritid-möte

Fritidsnämnden bjuder in till Aktiv fritid-möte under vår och höst, för information om trender eller större förändringar/politiska beslut; strategiska frågor med påverkan på verksamheten på 3-5 års sikt. Syftet är att föreningar och fritidsnämnden får tillfälle till dialog och idéutbyte om strategiskt viktiga frågor. Inbjudna är samtliga föreningar i Vallentuna med barn- och ungdomsverksamhet.

Planeringsmöte säsong

Förvaltningen håller planeringsmöten till vilka samtliga bidragsberättigade föreningar i Vallentuna bjuds in. Mötena förläggs till mars och november, och syftar till att informera om praktiska förutsättningar inför kommande/ fortsatt säsong (t ex 2017/2018).

Information ges vid detta möte – så långt som idrott- och friluftsenheten kan förutse – om planerade arbeten och öppettider på samtliga anläggningar/ ytor/ spår, skollov under läsåret, sommarjobb, större arrangemang etc. Vid mötet ombeds också föreningar att informera om större planerade förändringar i sin verksamhet under kommande säsong. Vid höstens planeringsmöte diskuteras föreningars inlämnade förslag till kommande investeringar. Vid vårens möte informerar och motiverar förvaltningen om sitt lämnade förslag till underhålls- och investeringsplan.

Möte om operativa anläggningsfrågor

Idrott- och friluftsenhetens ansvariga bjuder in till kortare, åtgärdsorienterade möten för att hantera konkreta frågor av operativ karaktär.

Föreningsdialog i samband med fritidsnämndens arbetsutskott

Ambitionen är att i samtal bygga upp ett kunskapsläge, en ömsesidig förståelse och transparens i våra verksamheter och ambitionsnivåer - och få föreningens syn på möjligheter och utmaningar för dess verksamhet i Vallentuna.

Övriga möten och träffar 

Under året arrangeras seminarium, särskilda arbetsgrupper träffas och möten med berörda föreningar om enskilda frågor och projekt genomförs.

Viktiga datum under året

Januari

Alla föreningar:

Halvårsfakturering gällande säsongsbokningar görs i januari.

Februari

Bidragsberättigade föreningar: 15/2 är sista dag för ansökan för aktivitets- och hyresbidrag för genomförd verksamhet föregående hösttermin. Ansökan görs via Aktivitetskort på nätet (ApN).

Mars

Föreningar, företag och privatpersoner 15/3:

  • Sista dag för ansökan om inomhustider i sporthallar, gymnastiksalar och matsalar för hösten
  • Sista dag för ansökan om arrangemang till höstterminen (1/8-31/12).

31/3 Sista dag för utbetalning av aktivitets- och hyresbidrag för föregående hösttermin.

April

Schemaläggning av säsongstider i sporthallar, gymnastiksalar och matsalar för hösten. Även besked om beviljade arrangemang för höstterminen (1/8-31/12).

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet: Aktiv fritids-möte arrangeras. Dessa möten är återkommande och har olika teman varje gång.

Valborgfirande

Maj

Is-föreningar: Möte om istidsfördelning för kommande säsong och information om ishallarnas öppettider.

Kvarnbadet öppnar.

Juni

15/6 återlämning av samtliga utkvitterade nycklar och passerbrickor.

Lediga tider i Sporthallar och gymnastiksalar för kommande läsår i läggs ut i webtjänsten och blir möjliga att boka.

Besiktning av sporthallar och gymnastiksalar.

Nattvandringsbidraget betalas ut.

Vårens säsongstider faktureras ut.

Juli

 

Augusti

Idrottens dag på Vallentuna IP

Bidragsberättigade föreningar: 15/8 sista dag för ansökan av aktivitets- och hyresbidrag för föregående termin. Ansökan görs via Aktivitetskort på nätet (ApN).

Isföreningar: Avstämningsmöte

Ishall öppnar.

September

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet: 30/9 Sista dag för utbetalning av aktivitets- och hyresbidrag för föregående vårtermin

Kvarnbadet stänger.

Utvärdering av idrottens dag.

Oktober

Föreningar, företag och privatpersoner 31/10:

  • Sista dag för ansökan om arrangemang till vårterminen (1/1-30/6).

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet: Höstens Aktiv fritids-möte arrangeras under oktober.

November

Fotbollsföreningar: möte för besked om schema för fotbollens utomhustider vintersäsongen och dialog kring försäsongsträning.

Fotboll och friidrott: Schemaläggning för utomhustider sker i slutet av november.

Uppdaterat "Viktiga datum" -dokument för 2020 publiceras.

December

Isföreningar: avstämningsmöte

Nattvandringsbidraget betalas ut.

Föreningskopieringen för hela året faktureras.

Ansökan om ledarutbildningsbidrag för 2019 ska skickas in senast den 8/12.

 

Träffar med kulturföreningar

Dialogmöte

Vallentuna kulturnämnd bjuder in till föreningsträffar två-tre gånger per år, vanligtvis i mars respektive oktober. Under dessa träffar får föreningslivet och kulturförvaltningen en möjlighet att träffas för att prata om sina verksamheter och kan presentera sitt utbud för varandra.

Kallelser till träffarna går ut via e-post från Föreningsregistret.

Anteckningar från träffen i mars 2017 hittar du här.

Anteckningar från träffen i oktober 2016 hittar du här.

Erik Lundqvist

Lokal- och föreningssamordnare

Telefon: 08-587 851 73

E-post: erik.lundqvist@vallentuna.se

Charlotta Burlin

Kultursekreterare

För frågor kring programutbud & bidrag:
Telefon: 08-587 853 30
E-post: kultur@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats