Föreningsträffar

Kommunens fritidsnämnd och kulturnämnd med respektive förvaltning träffar i olika forum kommunens föreningar.

Till de i förväg planerade mötena tillkommer seminarium, särskilda arbetsgrupper och möten med berörda föreningar om enskilda frågor och projekt. Kontakta oss gärna!

Träffar för fritidsföreningar

Aktiv fritid-möte

Fritidsnämnden bjuder in till Aktiv fritid-möte under vår och höst, för information om trender eller större förändringar/politiska beslut; strategiska frågor med påverkan på verksamheten på 3-5 års sikt. Syftet är att föreningar och fritidsnämnden får tillfälle till dialog och idéutbyte om strategiskt viktiga frågor. Inbjudna är samtliga föreningar i Vallentuna med barn- och ungdomsverksamhet.

Föreningsdialog i samband med fritidsnämndens arbetsutskott

Ambitionen är att i samtal bygga upp ett kunskapsläge, en ömsesidig förståelse och transparens i våra verksamheter och ambitionsnivåer - och få föreningens syn på möjligheter och utmaningar för dess verksamhet i Vallentuna.

Övriga möten och träffar 

Under året arrangeras seminarium, särskilda arbetsgrupper träffas och möten med berörda föreningar om enskilda frågor och projekt genomförs.

Viktiga datum under året

Januari

Halvårsfakturering gällande säsongsbokningar 2020 görs i januari 2021.

Föreningar kan anmäla sig till nattvandringsuppdraget.

Februari

Bidragsberättigade föreningar: 15/2 är sista dag för ansökan för aktivitets- och hyresbidrag för genomförd verksamhet föregående hösttermin. Ansökan görs via Aktivitetskort på nätet (ApN).

Mars

Föreningar, företag och privatpersoner 15/3:

  • Sista dag för ansökan om inomhustider i sporthallar, gymnastiksalar och matsalar för hösten
  • Sista dag för ansökan om arrangemang till höstterminen (1/8-31/12).

31/3 Sista dag för utbetalning av aktivitets- och hyresbidrag för föregående hösttermin.

April

Hela Sveriges friluftsdag - varje dag, hela april.

Maj

Schemaläggning av säsongstider i sporthallar, gymnastiksalar och matsalar för hösten. Även besked om beviljade arrangemang för höstterminen (1/8-31/12).

Is-föreningar: Möte om istidsfördelning för kommande säsong och information om ishallarnas öppettider.

Kvarnbadet öppnar.

Juni

11/6 återlämning av samtliga utkvitterade nycklar och passerbrickor.

Lediga tider i Sporthallar och gymnastiksalar för kommande läsår i läggs ut i webtjänsten och blir möjliga att boka.

Besiktning av sporthallar och gymnastiksalar.

Nattvandringsbidraget betalas ut.

Vårens säsongstider faktureras.

Juli

 

Augusti

Naturens och Idrottens dag arrangeras.

Bidragsberättigade föreningar: 15/8 sista dag för ansökan av aktivitets- och hyresbidrag för föregående termin. Ansökan görs via Aktivitetskort på nätet (ApN).

Isföreningar: Avstämningsmöte

En av ishallarna öppnar.

Föreningar kan anmäla sig till nattvandringsuppdraget.

September

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet: 30/9 Sista dag för utbetalning av aktivitets- och hyresbidrag för föregående vårtermin.

Kvarnbadet stänger.

Utvärdering av Naturens och idrottens dag.

Oktober

Föreningar, företag och privatpersoner 31/10:

  • Sista dag för ansökan om arrangemang till vårterminen (1/1-30/6).

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet: Höstens Aktiv fritid-möte arrangeras under oktober.

November

Fotbollsföreningar: möte för besked om schema för fotbollens utomhustider vintersäsongen och dialog kring försäsongsträning.

Fotboll och friidrott: Schemaläggning för utomhustider sker i slutet av november.

Funkisfestivalen arrangeras.

Uppdaterat "Viktiga datum" -dokument för 2022 publiceras.

December

Isföreningar: avstämningsmöte

Nattvandringsbidraget betalas ut.

Föreningskopieringen för hela året faktureras.

Ansökan om ledarutbildningsbidrag för 2021 ska skickas in senast den 3/12.

 

Träffar med kulturföreningar

Dialogmöte

Vallentuna kulturnämnd bjuder in till föreningsträffar två-tre gånger per år, vanligtvis i mars respektive oktober. Under dessa träffar får föreningslivet och kulturförvaltningen en möjlighet att träffas för att prata om sina verksamheter och kan presentera sitt utbud för varandra.

Kallelser till träffarna går ut via e-post från Föreningsregistret.

Anteckningar från träffen i mars 2017 hittar du här.

Anteckningar från träffen i oktober 2016 hittar du här.

Annika Wegnebring

Idrott- och Ungdomsstrateg

Telefon: 08-587 851 69

E-post: annika.wegnebring@vallentuna.se

Charlotta Burlin

Kultursekreterare

För frågor kring programutbud & bidrag:
Telefon: 08-587 853 30
E-post: kultur@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats