Föreningsträffar

Kommunens fritidsnämnd och kulturnämnd med respektive förvaltning träffar i olika forum kommunens föreningar.

Till de i förväg planerade mötena tillkommer seminarium, särskilda arbetsgrupper och möten med berörda föreningar om enskilda frågor och projekt. Kontakta oss gärna!

Träffar för fritidsföreningar

Dialogmöte - Meningsfull fritid

Syftet med mötet är att fritidsnämnden och föreningar får tillfälle till dialog och idéutbyte om strategiskt viktiga frågor. Temat för mötet beslutas terminsvis. Inbjudna föreningar varierar utifrån temat.

Föreningsdialog i samband med fritidsnämndens arbetsutskott

Syftet med mötet är att i samtal bygga upp ett kunskapsläge, en ömsesidig förståelse och transparens i våra verksamheter och ambitionsnivåer - och få föreningens syn på möjligheter och utmaningar för dess verksamhet i Vallentuna.

Övriga möten och träffar 

Under året arrangeras seminarium, särskilda arbetsgrupper träffas och möten med berörda föreningar om enskilda frågor och projekt genomförs.

Viktiga datum under året

Januari

Föreningar kan anmäla sig till nattvandringsuppdraget.

Februari

Bidragsberättigade föreningar: 25/2 är sista dag för ansökan för aktivitets- och hyresbidrag för genomförd verksamhet föregående hösttermin. Ansökan görs i Rbok.

Mars

Föreningar, företag och privatpersoner 15/3:

  • Sista dag för ansökan om inomhustider i sporthallar, gymnastiksalar och matsalar för hösten.
    Ansökningen görs i Rbok.
  • Sista dag för ansökan om arrangemang till höstterminen (1/8-31/12).
    Ansökningen görs i Rbok.

31/3 Sista dag för utbetalning av aktivitets- och hyresbidrag för föregående hösttermin.

April

Föreningsmässan 2022 arrangeras.

Maj

Schemaläggning av säsongstider i sporthallar, gymnastiksalar och matsalar för hösten. Även besked om beviljade arrangemang för höstterminen (1/8-31/12).

Is-föreningar: Möte om istidsfördelning för kommande säsong och information om ishallarnas öppettider.

Vårens Dialogmöte arrangeras i maj.

Kvarnbadet öppnar den 23 maj.

Juni

10/6 återlämning av samtliga utkvitterade nycklar och passerbrickor.

Lediga tider i Sporthallar och gymnastiksalar för kommande läsår i läggs ut i webtjänsten och blir möjliga att boka.

Besiktning av sporthallar och gymnastiksalar.

Nattvandringsbidraget betalas ut.

Juli

 

Augusti

Naturens och Idrottens dag arrangeras lördagen den 27 augusti.

Bidragsberättigade föreningar: 25/8 sista dag för ansökan av aktivitets- och hyresbidrag för föregående termin. Ansökan görs i Rbok.

Isföreningar: Avstämningsmöte

En av ishallarna öppnar.

Föreningar kan anmäla sig till nattvandringsuppdraget.

September

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet: 30/9 Sista dag för utbetalning av aktivitets- och hyresbidrag för föregående vårtermin.

Kvarnbadet stänger.

Utvärdering av Naturens och idrottens dag.

Oktober

Föreningar, företag och privatpersoner 31/10:

  • Sista dag för ansökan om arrangemang till vårterminen (1/1-30/6).

Höstens Dialogmöte arrangeras under oktober.

November

Fotbollsföreningar: möte för besked om schema för fotbollens utomhustider vintersäsongen och dialog kring försäsongsträning.

Fotboll och friidrott: Schemaläggning för utomhustider sker i slutet av november.

Funkisfestivalen arrangeras.

Uppdaterat "Viktiga datum" -dokument för 2023 publiceras.

December

Isföreningar: avstämningsmöte

Nattvandringsbidraget betalas ut.

Föreningskopieringen för hela året faktureras.

Ansökan om ledarutbildningsbidrag för 2022 ska skickas in senast den 4/12.

 

Träffar med kulturföreningar

Dialogmöte

Vallentuna kulturnämnd bjuder in till föreningsträffar två-tre gånger per år, vanligtvis i mars respektive oktober. Under dessa träffar får föreningslivet och kulturförvaltningen en möjlighet att träffas för att prata om sina verksamheter och kan presentera sitt utbud för varandra.

Kallelser till träffarna går ut via e-post från Föreningsregistret.

Anteckningar från träffen i mars 2021 hittar du här.

Anteckningar från träffen i mars 2017 hittar du här.

Anteckningar från träffen i oktober 2016 hittar du här.

Anteckningar från träffen i maj 2022 hittar du här.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats