Starta en förening

Alla som bor i Sverige kan starta en förening. Den kan i princip handla om vad som helst. Det är en fantastisk möjlighet. Har du och dina vänner en fråga eller ett ämne ni brinner för? Då kanske ni ska starta en förening tillsammans.

7 tips till er som vill starta en förening

1. Bestäm föreningsidé

Varför finns ni till? Vad vill ni göra och varför ska ni göra det? Tänk igenom vad ni ska syssla med, till vilka ni vänder er och hur ni ska nå era mål. När ni har svaret på det så kan ni gå vidare med er uppstart av föreningen.

Svaren på frågorna kan också leda till att det redan finns en förening i närheten av er som gör exakt det som ni har tänkt er. Kanske kan ni få ingå i den föreningen, så slipper ni skapa en helt ny.

2. Planera ekonomin

För att få det hela att gå ihop så är det bra att ha en ekonomisk planering. Den ska såklart gå hand i hand med er verksamhetsplanering. Frågor vid ekonomisk planering kan vara:

  • Vad vill vi göra?
  • Vilka behov finns det?
  • Vad kostar det?
  • Var får vi pengar ifrån (intäkter)?

Svaren på frågorna leder fram till en budget. Den hjälper er att planera för hur kommande intäkter och kostnader kan användas på ett optimalt sätt. Man kan säga att budgeten hjälper till att styra verksamheten.

Det viktiga är att budgeten utgår från föreningens behov och erfarenheter. Den behöver inte vara detaljerad, den är i första hand ett hjälpmedel i ert arbete.

3. Använd pengarna rätt

Att planera ekonomin innebär också att bättre nyttja de pengar som omsätts i föreningen. Detta innebär till exempel:

  • att få in pengar till föreningen genom medlemsavgifter
  • att behålla pengarna så länge som möjligt
  • att få ut en bra effekt av de kostnader som föreningen har

4. Dela på arbetsbördan

Aktiviteter kräver ledarinsatser och hjälpande händer. Tänk på att det är bra att dela på arbetsbördan i föreningen.

"Ingen är mer än människa!" Tiden är en faktor som är helt opåverkbar. Man hinner helt enkelt inte med att göra allt. Försöker man ändå göra det är det risk att kvalitén, engagemanget och trivseln drabbas.

Det är positivt när fler i föreningen känner att "jag behövs!". Ska en ideell förening fungera bra är det positivt om fler hjälps åt. 

Ju fler som är med och jobbar desto fler är hjärnorna som tänker och skapar. Desto fler blir idéerna. Problem löses sällan av en person vid ett skrivbord utan genom tankeutbyte och diskussioner med andra.

5. Nå ut med det ni vill ha sagt!

Det är väsentligt att ni når ut med det ni vill ha sagt. Om ni lyckas med ert informationsarbete kan föreningens medlemmar stimuleras att aktivt delta i verksamheten och att påverka besluten. Nyrekrytering och samhörighet underlättas. Genom information kan ni tillexempel nå ut till fler med era publika arrangemang. 

6. Ta till er information

Det är också viktigt att ni själva tar till er information och ser till att den förmedlas till föreningsmedlemmarna. Det kan gälla statlig och kommunal information om bidragsbestämmelser eller frågor av mer allmänt intresse. Vallentuna kommuns fritidsförvaltning informerar regelbundet föreningslivet i kommunen i aktuella frågor. För att ta del av den informationen är det bra om er förening har registrerat sig i Vallentuna kommuns föreningsregister.

7. Utbilda er

Vare sig du är en erfaren ledare eller nybörjare så finns det alltid saker som du kan bli bättre på. Utbildning frigör också starka, påhittiga och utvecklande krafter hos människor. Utbildade ledare är den viktigaste drivkraften i en förening. Fritidsförvaltningen ger gärna stöd i utbildningsfrågor. Även föreningarnas egna riks- och distriktsorganisationer har mycket att erbjuda inom detta område.

Frågor om föreningsformen

Vad krävs för att starta en förening?

Det viktigaste för en förening är dess stadgar, som reglerar föreningens namn, syfte och beslutsgång, samt tillsatta företrädare (styrelse). Innan starten behöver ni:

  1. Minst tre personer
  2. Gemensamma mål/intressen
  3. En föreningsform

Det finns olika typer av föreningar, men huvudsakligen indelas de i ideella föreningar och ekonomiska föreningar. Den viktigaste skillnaden är att en ideell förening inte bedrivs i syfte att tjäna pengar åt enskilda medlemmar. 

Vad måste vi ha bestämt för att en förening ska kunna bildas? 

För att bilda föreningen krävs att ni har ett möte där ni bestämmer er för att bilda föreningen. På mötet antar ni även föreningens stadgar och väljer en styrelse till föreningen. Förslag på dagordning och protokoll för grundande möte hittar du under rubriken "Mer information" längst ned på denna sida.

Vad är en styrelse?

Styrelsen, som är föreningens ledning, väljs av medlemmarna på årsmötet. Styrelsen ansvarar gemensamt för föreningens verksamhet inför medlemmarna. Den har också det juridiska ansvaret för föreningen i förhållande till samhället.

På webbplatsen forening.se kan du läsa med om vilka roller och funktioner styrelsen kan ha. 

Vad är stadgar?

Varje förening måste ha skrivna riktlinjer för sitt arbete, vilka kallas för stadgar. Stadgarna är grunden i en ideell förening, där föreningens ändamål, regler, syfte med mera beskrivs.

Vill du läsa mer om vad som bör ingå i stadgarna och få exempel kan du läsa mer i länkarna "Om normalstadgar" under rubriken "Mer information" nedan.

Vi skulle behöva ett organisationsnummer, hur gör vi?

Som förening kan det vara bra att ha ett organisationsnummer, det får ni av Skatteverket och det är gratis. Du hittar blanketter och annat på Skatteverkets webbplats

Föreningsregister, vad är det?

För att ta del av kommunens service, tjänster och bidrag till föreningar så ska föreningen registreras i kommunens föreningsregister. Det gör ni genom att registrera er på https://vallentuna.rbok.se/#/ och uppfylla våra grundkrav för en förening i Vallentuna kommun. 

Idrottsförening

Är ni en idrottsförening kan ni ansöka om registrering hos Riksidrottsförbundet, och därefter hos ert aktuella specialidrottsförbund.

Mer information och tips om hur ni bildar en idrottsförening finns Riksidrottsförbundets webbplats.

Övriga föreningar

Är ni en annan typ av förening än idrottsförening kan det vara en god idé att kontakta ett studieförbund för hjälp och stöd.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats