Fältgruppen

Fältgruppens uppgift är att finnas i de miljöer där ungdomar rör sig, för att skapa trygghet, förebygga missbruk och kriminalitet, samt vara ett stöd för ungdomar som befinner sig i riskzon.

Fältgruppen arbetar förebyggande och uppsökande i offentliga ungdomsmiljöer. Målgruppen är ungdomar mellan 12 till 20 år som går i skolan eller är bosatta i Vallentuna kommun. Fältarbetarens relation till ungdomar bygger på frivillighet, förtroende och respekt för ungdomens integritet.

Fältgruppens huvudsakliga uppgifter är att: 

  • bedriva uppsökande och förebyggande arbete på skolor, fritidsgårdar samt i andra offentliga ungdomsmiljöer.
  • skapa frivilliga råd- och stödkontakter med ungdomar och deras föräldrar.
  • aktivt arbeta mot droger, våld och kriminalitet.
  • bedriva behovsstyrd gruppverksamhet för ungdomar i riskzon.
  • förmedla kontakt med olika samhällsinstanser samt bevaka ungdomars intressen gentemot förvaltningar, förtroendevalda och myndigheter.
  • lyfta upp aktuella förfrågningar/problem gällande ungdomar till berörda tjänstemän och/eller beslutsfattare.
  • genom samarbete med andra aktörer förebygga uppkomsten av sociala problem.
  • få en helhetsbild av ungdomssituationen i Vallentuna.
  • samordna Vallentunas nattvandring.

Nattvandra

Som vuxen är du en viktig förebild och genom att delta i nattvandringen är du med och skapar trygghet för kommunens ungdomar. Nattvandringen utgår från fritidsgården Haket i Brottby och fritidsgården Mega i centrala Vallentuna med start kl. 20 varje fredag och lördag under vår- och höstterminerna. Ingen föranmälan krävs, men tänk på att ingen får nattvandra själv så ta gärna med dig en vän. Du som vandrar måste ha fyllt 18 år. 

Till föreningar som åtar sig att nattvandra erbjuds ett utökat föreningsbidrag om 10.000 kr per termin. Välkommen att kontakta oss för mer information!

faltgruppen@vallentuna.se

Mer information

Fyra personer med röda jackor som går på en väg

Fältgruppen Vallentuna

E-post 
faltgruppen@vallentuna.se

Telefon
070-242 88 81

Klockar-Sara ”Klockis” Uddeback

Samordnare och fältassistent

Tfn: 08-587 851 68

E-post: klockar-sara.uddeback@vallentuna.se

Fredrik Delden

Fältassistent

Tfn: 08-587 851 72 

E-post: fredrik.delden@vallentuna.se

Frida Karlsson

Fältassistent

Tfn: 08-587 851 67

E-post: frida.karlsson@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats