Fältgruppen

Fältgruppens uppgift är att finnas i de miljöer där ungdomar rör sig, för att skapa trygghet, förebygga missbruk och kriminalitet, samt vara ett stöd för ungdomar som befinner sig i riskzon.

Fältgruppen arbetar förebyggande och uppsökande i offentliga ungdomsmiljöer. Målgruppen är ungdomar mellan 12 till 20 år som går i skolan eller är bosatta i Vallentuna kommun. Fältarbetarens relation till ungdomar bygger på frivillighet, förtroende och respekt för ungdomens integritet.

Kontakt

Du som är mellan 12 och 20 år är varmt välkomna att höra av er. Kontaktuppgifterna till fältgruppen finner du längst ner på denna sida.

Fältgruppens telefon är inte till för akuta situationer. Om situationen är akut, och det är fara för någons liv, ska du alltid ringa 112.

Vallentuna fältgrupp finns också på Instagram, följ gärna kontot som heter Faltarnavallentuna.

Fältgruppens huvudsakliga uppgifter är att: 

  • bedriva uppsökande och förebyggande arbete på skolor, fritidsgårdar samt i andra offentliga ungdomsmiljöer.
  • skapa frivilliga råd- och stödkontakter med ungdomar och deras föräldrar.
  • aktivt arbeta mot droger, våld och kriminalitet.
  • bedriva behovsstyrd gruppverksamhet för ungdomar i riskzon.
  • förmedla kontakt med olika samhällsinstanser samt bevaka ungdomars intressen gentemot förvaltningar, förtroendevalda och myndigheter.
  • lyfta upp aktuella förfrågningar/problem gällande ungdomar till berörda tjänstemän och/eller beslutsfattare.
  • genom samarbete med andra aktörer förebygga uppkomsten av sociala problem.
  • få en helhetsbild av ungdomssituationen i Vallentuna.
  • samordna Vallentunas nattvandring.

Nattvandra

Som vuxen är du en viktig förebild och genom att delta i nattvandringen är du med och skapar trygghet för kommunens ungdomar. 
Du som vandrar måste ha fyllt 18 år. 

Mer information

Fyra personer med röda jackor som går på en väg

Fältgruppen Vallentuna

E-post 
faltgruppen@vallentuna.se

Telefon
070-242 88 81 (endast vissa kvällar och helger)

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats