Start / Fritid och kultur / Kvalitet och utveckling

Kvalitet och utveckling inom fritid och kultur

Vallentuna kommun följer regelbundet upp och utvärderar kvaliteten i de verksamheter som bedrivs. Syftet är att följa upp målen för verksamheterna och ge stöd och underlag för att utveckla och förbättra verksamheten och dess resultat.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats