Lotteritillstånd

Från och med den 1 januari 2019 omregleras den svenska spelmarknaden och en ny lag träder i kraft – spellagen (2018:1138).

Kommunerna ansvarar för registreringslotterier
Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ska Spelinspektionen ansvara för (Lotteriinspektionen byter, från 1 januari 2019 namn till Spelinspektionen).

Det innebär att fritidsförvaltningen är tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotterier anordnade av allmännyttiga föreningar inom kommunen.

Mer information om lotterilagen finns på Spelinspektionens webbplats.

Frågor och svar

Vilka kan få tillstånd för registreringslotterier?

Tillstånd ges till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier. När föreningen fått sitt tillstånd/registrering måste föreningen också göra en anmälan om start av lotteri.

När behöver vi registrera lotteriet hos kommunen?

Kommunen kan godkänna registreringslotterier om det sker i riktlinjerna med kapitel 6, 9 § i spellagen.

En förening kan registreras av kommunen och får då arrangera lotterier för högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod.

Registreringslotterier
9 § En sådan juridisk person som avses i 2 §, och som är verksam huvudsakligen inom en enda kommun, får utan licens, men efter registrering hos en kommun, tillhandahålla sådana lotterier som får omfattas av en licens enligt 1 § med undantag för bingo och lokalt poolspel på hästar, om

  1. lotteriet tillhandahålls bara inom den eller de kommuner där den juridiska personen är verksam,
  2. lotteriet inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag,
  3. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls, och
  4. det för lotteriet finns en utsedd kontaktperson.

Hur ansöker vi om att registrera lotteriet?

Ni skickar er ansökan om registrering till fritidsförvaltningen, kommun@vallentuna.se.

Ansökan ska innehålla:

  • En beskrivining av lotteriet som ni vill anordna, tidsplan, kostnader för lotter och vinstplan.
  • Protokollsutdrag med föreningens beslut om vem som är utsedd lotteriföreståndare i föreningen
  • Föreningens senaste verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
  • Föreningens stadgar

Är ni osäkra eller har frågor så hör av er till kommun@vallentuna.se.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats