Start / Fritid och kultur / Kultur / Stöd, bidrag och stipendier

Stöd, bidrag och stipendier

Varje år kan du söka stöd och stipendier hos kommunen. 

Garantibidrag till offentliga kulturprogram

Om möjligt bör ansökan göras en gång per år - inlämnas senast den 1 november - för verksamhet nästkommande verksamhetsår. Bidrag kan även sökas under pågående år, t ex av föreningar som endast sporadiskt anordnar kulturprogram eller till spontana arrangemang. Kulturnämnden beslutar i december eller i januari, med utgångspunkt från inkomna ansökningar, om fördelning av bidrag till de olika arrangemangen. I samband med denna årsfördelning avsätter kulturnämnden ett visst belopp av tillgängligt anslag till 

- bidrag till arrangörer som anordnar kulturprogram
- kulturstödjande åtgärder

Efter genomfört arrangemang utbetalas endast underskott inom ramen för det av kulturnämnden reserverade garantibidraget. 

Hur söker jag?

Ansökan ska lämnas in senast den 1 november för verksamhet/projekt nästkommande år genom att fylla i följande blankett och skicka till kulturförvaltningen:

Ansökan/Redovisning av kulturbidrag (PDF)

Övriga kulturstödjande åtgärder

Föreningar kan ansöka om bidrag till speciella projekt (t ex dokumentation, arkivforskning, bokutgivning. 

Hur söker jag?

Ansökan ska lämnas in senast den 1 november för verksamhet/projekt nästkommande år genom att fylla i följande blankett och skicka till kulturförvaltningen:

Ansökan/Redovisning av kulturbidrag (PDF)

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats