Start / Fritid och kultur / Kultur / Stöd, bidrag och stipendier

Stöd, bidrag och stipendier

Föreningar, organisationer och enskilda personer kan ansöka om olika bidrag från kulturnämnden. En förutsättning är att arrangemanget/projektet har lokal anknytning och/eller kan bedömas vara av allmänt intresse för kommuninvånarna.

Följande bidrag finns att söka: 

  1. Garantibidrag till offentliga kulturprogram
  2. Övriga kulturstödjande åtgärder
  3. Snabb peng -kulturbidrag till unga

För dig som är musikstuderande under 26 år och/eller sångstuderande under 30 år, finns även möjlighet att ansöka om bidrag för Greta Perssons stiftelse. Nedan hittar du information om respektive bidrag.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats