Konst

Vallentuna kommun har ca 700 konstverk i sin samling. Där finns fast konst i vår gemensamma miljö som parker och torg liksom tavlor, textilier, fotografier och mindre skulpturer som är placerade i skolor och i våra arbetslokaler. Konst som köps in placeras i lokaler där kommunen bedriver verksamhet. 

I Vallentuna kommun finns många möjligheter att gå på konstuställningar. I Kulturhuset finns Konstkuben, en utställningslokal för samtida konst. I huset finns även Öppen konstvägg där både amatörer och proffs kan ställa ut.

Malin Carlsson

Konsthandläggare och informatör
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats