Start / Fritid och kultur / Boka lokal eller anläggning

Boka lokal eller anläggning

Vill du hyra en lokal eller anläggning? Vallentuna kommun hyr ut lokaler och anläggningar till både privatpersoner, föreningar, företag och skolor.

På Vallentuna kommuns e-tjänst för lokalbokning kan du själv gå in och se om önskad lokal är ledig och skicka en bokningsförfrågan. 

Samlingslokaler 

För bokning av Vallentuna Teater, Traversen, Kulturrummet, Kreativa verkstaden och andra lokaler i Vallentuna Kulturhus, se under "samlingslokaler" när du väljer "grupp av objekt" i lokalbokningen.

Jämför lokaler för uthyrning

Här finns våra lokaler som du som privatperson, förening och företag kan hyra för olika arrangemang och möten. 

Jämför lokaler

Bild på en matsal

Frågor och svar

Hur gör jag för att boka en lokal eller anläggning?

På Vallentuna kommuns e-tjänst för lokalbokning kan du själv gå in och se om önskad lokal är ledig och skicka en bokningsförfrågan. 

Avbokning ska ske skriftligt till lokalbokning@vallentuna.se senast sju dagar före bokad tid, i annat fall debiteras full kostnad. Undantag görs för fotbollsföreningar på Vallentuna IP under försäsong då särskilda villkor gäller.

Hur fungerar det med betalningen?

Fakturering sker månaden efter hyrestillfället med 30 dagars betalningsvillkor. Vid säsongsbokning sker debitering separat en gång per termin i efterskott.

Vilket ansvar har jag som hyresgäst?

  • Vid hyrestillfället ska en ansvarig ledare/bokare över 18 år vistas i lokalen under hela hyrestiden. Föreningens styrelse är ytterst ansvarig för verksamheten i lokalen.
  • Hyresgästen ansvarar för att skaffa sig en kännedom om lokalens utrymningsvägar så att en utrymnings situation kan hanteras. Vidare ansvarar hyresgästen för att utrymningsvägar inte blockeras.
  • Hyresgästen ansvarar för att lokal, utrustning, omklädningsrum, läktare och fasta inventarier lämnas i oskadat skick efter avslutad aktivitet. Fast inredning får ej monteras ner eller flyttas.
  • Debitering sker om hyresgästen orsakar skada i uthyrningslokalen eller inte städar efter sig. Om soprum saknas ska soporna tas med hem.

Vilka ordningsregler gäller i respektive lokal? 

På denna sida kan du läsa om de ordningsregler som gäller. 

Hur gör jag om något är fel eller trasigt? 

Brister på berörda ytor eller inventarier rapporteras/felanmäls till lokalbokning@vallentuna.se

Var får jag tag på nycklar och var lämnar jag tillbaka dem?

På Vallentuna IP finns vaktmästarpersonal när idrottsplatsen är öppen. De lånar ut nycklar till omklädningsrummen och ansvarar för öppning och stängning av anläggningen. Nycklar för uthyrning av Kulturrummet, Vallentuna Teater samt Traversen hämtas och lämnas i Vallentuna Kulturhus enligt bifogad information på bokningsbekräftelsen. 

Till alla övriga uthyrningslokaler ansvarar hyresgästen för att nycklar och passerbricka kvitteras ut och återlämnas hos Kontaktcenter i Vallentuna kulturhus, Allévägen 1. Utkvittering kan ske tidigast en vecka innan bokningstillfället. Senast 1 dygn innan bokningstillfället

Öppettider: måndag-fredag 09:00-18:00 för besök (lunchstängt mellan 12:00-13:00).

Vid ej återlämnad bricka/nyckel eller försenad återlämning debiteras hyresgästen 350kr.

Hur är det med försäkring?

Återställande av eventuella skador orsakade av hyresgäst ansvarar kommunen för och hyresgästen blir betalningsskyldig. Hyresvärden står endast för kostnader vid skador som beror på brister i vårt underhåll.

Hyresvärden har inget ansvar för personskador, förlust av värdesaker eller andra tillhörigheter.

Vad gör jag om det blir problem i hyrd lokal?

Kontakta i första hand ambulerande vaktmästare, 08 587 851 80 .

Vid akut skada eller åverkan, ring 112.

I andra hand, ring Storstockholms räddningscentral, 08 768 03 13. Om hyresgäst orsakar utryckning av räddningstjänst eller vaktbolag, debiteras hyresgästen kostnaden för detta.

Om ambulerande vaktmästare behöver tillkallas då hyresgäst glömt/ej kvitterat ut passerbricka eller nyckel, debiteras en jourkostnad om 500kr.

Behöver jag veta något mer?

Ja, det kan vara bra att veta att:

  • Parkering får endast ske på avsedda parkeringsplatser.
  • Rökning är förbjudet i alla kommunens lokaler samt på skolgårdar.
  • Levande ljus är förbjudet i alla kommunens lokaler. 

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats