Start / Fritid och kultur / Idrott och motion / Motions- och elljusspår

Motions- och elljusspår

För dig som vill ut och jogga eller ta en promenad, finns det många motionsspår att välja bland, både med och utan elljus.

Att cykla eller rida är inte tillåtet i motionsspåren och det sitter skyltar vid spåren som informerar om det. Detta gäller enligt Vallentuna kommuns lokala ordningsföreskrifter, som är ett tillägg till ordningslagen. Det är polisen som övervakar att föreskrifterna följs. Den som bryter mot föreskrifterna kan dömas till böter. Föreskrifterna hittar du som pdf under rubriken: Lokala ordningsföreskrifter för Vallentuna kommun.

Vallentuna Idrottsplats

På Vallentuna Idrottsplats finns det flera motionsspår. Spåren hittar du uppe till höger i skogen bakom den stora ishallen. Läs mer här om hur du hittar hit.

Det finns alltid möjlighet att komma ut på motionsspåren. Nedanför ser du vilka spår som har belysning. Belysningen i elljusspåret är på kl. 05.30-09.00 och kl. 14.30-22.00. 

Alla spåren startar vid utegymmet och spåren är markerade med färger för att visa vart du ska springa.

  • 5 000 meter (gul markering)
  • 2 600 meter (röd markering, elbelyst till kl. 22.00)
  • 1 600 meter (röd/vit markering, elbelyst till kl. 22.00)
  • 900 meter (blå/vit markering, elbelyst till kl. 22.00)

Vid ishallen finns tillgång till omklädningsrum, dusch och bastu. Prata med en vaktmästare på plats så visar de dig. 

Össeby Idrottsplats

På Össeby Idrottsplats finns det motionsspår i olika flera längder.

Spåren hittar du uppe till höger i skogen bakom fotbollsplanen intill utegymmet. Läs mer här om hur du hittar hit.

Det finns alltid möjlighet att komma ut på motionsspåren. Nedanför ser du vilket spår som har belysning. Belysningen på elljusspåret släcks kl. 22.00.

Alla spåren startar vid utegymmet och spåren är markerade med färger för att visa dig vart du ska springa.

  • 10 000 meter (grön markering)
  • 5 000 meter (gul markering)
  • 3 900 meter (röd markering, elbelyst till kl. 22.00) 
  • 1 500 meter (blå markering)

Här finns det tillgång till omklädningsrum och dusch. För kod till omklädningsrummen, vänligen ring 08-587 851 80. 

Lindholmen

I Lindholmen finns ett motionsspår som är 2 200 meter.

Lämplig plats att gå på spåret är vid Orkesta bygdegård, Lindholmsvägen 245. Parkering finns i anslutning till bygdegården. 

Kårsta

I Kårsta finns ett elljusspår på en sträcka om 1 500 m.

Elljusspåret har en modern, miljöanpassad och närvarostyrd belysning som tonas ned till en styrka av 20 procent av sin maxkapacitet när ingen rör sig i spåret.

Elljusspåret startar vid Bergsjöplan och går längs med vägen öster om planen, vidare till stigen som leder till Bergsjöns badplats. Strax innan stigen kommer fram till sjön svänger elljusspåret av norr ut och går längs med åsen upp till Kårstavägen, där spåret sedan svänger tillbaka till skolan och Bergsjöplan.

Hälsans stig

Hälsans stig är en 5 000 meter lång vandringsslinga i Ekeby i centrala Vallentuna.

Underlaget är hårt för att det ska vara möjligt att ta sig fram även med rullator eller rullstol. Varje kilometer är markerad så att du enkelt ska hitta rätt och veta hur långt du har gått. Stigen är belyst och snöröjs under vintern.

Karta över Hälsans stig.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats