Start / Fritid och kultur / Kultur / Evenemang

Evenemang

I Vallentuna händer det arrangemang flera gånger i veckan. Vi har utställningar att besöka, föreställningar att se, workshops att delta i, människor att uppleva vår kommun tillsammans med. 

Tillsammans med föreningar, privatpersoner och näringsliv fyller vi vår kommun med nya spännande upplevelser hela tiden. 

Upplev Vallentuna!

www.upplevvallentuna.se samlar vi tillsammans med näringsliv, privatpersoner och föreningar allt som går att uppleva och göra i Vallentuna. 

Besök Upplev Vallentuna

Bild på webbplatsen Upplev Vallentunas startsida

Upplev Vallentuna

Vad är upplevvallentuna? 

Sidan Upplev Vallentuna drivs av Vallentuna kommun, i samarbete med medverkande företag inom besöksnäringen och föreningslivet i Vallentuna. 

På Upplev Vallentuna samlas alla arrangemang kommunen och alla de föreningar, organisationer och näringsidkare som är anslutna producerar. Här kan du se en samlad evenemangskalender för att få en överblick av Vallentunas rika kultur- och fritidsliv.

Vet du att du som arrangör kan registrera dig för att få med dina arrangemang på Upplev Vallentuna?

Följ länken ”Tipsa om evenemang” tillhöger i sidomenyn eller kontakta XXX för stöd i att registrera din förening eller ditt företag.

Vill du också synas på Upplev Vallentuna?

 Ipsum apsum fixelifix

Kulturkalender

Kulturkalender, vad är det? 

I Vallentuna Kulturkalender har vi samlat information om olika kulturarrangemang i Vallentuna. Här kan du hitta både det som anordnas i kommunens regi och det som anordnas av olika kulturföreningar.

Kulturkalendern delas ut sex gånger om året till alla hushåll i Vallentuna.  På webben Upplev Vallentuna kan du få tips om evenemang i Evenemangskalendern.

Hur får jag med mitt arrangemang?

Om du vill tipsa om något som händer i Vallentuna kan du skicka in din information via Upplev Vallentuna. Evenemanget kommer då att synas både på webben och det är från den sidan vi hittar inspiration för att fylla kulturkalendern. 

Vilka riktlinjer finns för att vara med i kulturkalendern? 

Evenemang som uppfyller nedanstående kriterier tas med i mån av plats. Ansvarig gör ett urval och bedömmer evenemangets grad av allmänintresse och kan neka publicering.

 1. Vi publicerar inte material som är sexistiskt, rasistiskt, oetiskt eller på annat sätt kan anses vara stötande. De bilder och texter som arrangören tillhandahåller får inte strida mot någon annans upphovsrätt och ska följa aktuell lagstiftning. 
 2. Evenemanget ska ha lokal anknytning eller bedömas vara av värde för kommuninvånarna ur allmänbildande och/eller kulturell, idrottslig, hälsofrämjande eller underhållande/nöjes synpunkt.
 3. Evenemanget ska vara ett publikt arrangemang, alltså öppet för allmänheten, med eller utan inträdeskostnad.
 4. Evenemanget får inte innebära otillbörlig konkurrens, enligt Kommunallagen Kap.2, § 8: Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det.

Bedömningsexempel

Exempel 1

 • Publiceras inte: En förening ska anordna ett årsmöte.
 • Publiceras: Om däremot föreningen i samband med årsmötet ska anordna en konsert eller ett föredrag som är öppet för allmänheten publiceras detta som ett enskilt evenemang.

Exempel 2

 • Publiceras inte: Ett religiöst samfund har ordinarie sammankomst.
 • Publiceras: Om däremot kyrkan anordnar en musikkonsert utöver ordinarie verksamhet publiceras det arrangemanget.

Exempel 3

 • Publiceras inte: En partipolitisk sammankomst.
 • Publiceras: Om däremot partier från både majoritet och opposition är representerade i ett samtal eller debatt så publiceras arrangemanget.

Exempel 4

 • Publiceras inte: En restaurang vill göra reklam för sin ordinarie restaurangverksamhet (t ex mat och dryck) utan underhållningsinslag.
 • Publiceras: Om restaurangen däremot anordnar t ex musikkväll eller annan underhållning som är något extra utöver ordinarie verksamhet får själva evenemanget annonseras.

Exempel 5

 • Publiceras inte: Enskild näringsidkare har bokat till exempel torgyta för att sälja/marknadsföra varor.
 • Publiceras: Marknad/festival med många olika aktörer och näringsidkare på till exempel torgyta eller i mässlokal.

Exempel 6

 • Publiceras inte: internmatch mellan två lag i en idrottsförening eller matcher mot andra lag som bedöms ha ett mindre allmänintresse.
 • Publiceras: Föreningars/klubbars A-lag eller motsvarande spelar match som bedöms ha allmänt intresse 

Hur ser utgivningsplanen ut? 

Jan-mars 2019

Manusstopp: måndag 26/11-18

Delas ut i brevlådorna: Helgen 22-23/12 -18

April-juni 2019

Manusstopp: måndag 18/2

Delas ut i brevlådorna: Helgen 23-24/3

Juli-sep 2019

Manusstopp: måndag 27/5

Delas ut i brevlådorna: Helgen 29-30/6

Okt-dec 2019

Manusstopp: måndag 26/8

Delas ut i brevlådorna: Helgen 28-29/9

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats