Start / Fritid och kultur / Kultur / Evenemang

Evenemang

Vallentuna är en kommun som satsar stort på kultur! Här händer det arrangemang flera gånger i veckan. Vi har utställningar att besöka, föreställningar att se, workshops att delta i, konserter att lyssna på och människor att uppleva vår kommun tillsammans med.

Arenor

Vallentuna Kulturhus ligger mitt i centrum och är en spännande mötesplats för både gamla och unga. Huset invigdes hösten 2012 och de ljusa, rymliga lokalerna på drygt 2000 kvadratmeter rymmer ett stort och modernt bibliotek, utställningshallar, kreativ verkstad, café och flera scener. 

Kulturrummet är den största scenen i huset med 160 publikplatser. Här erbjuds ett varierat program av teater, film, författarbesök, musik och dans med både gästspel, egenproducerade föreställningar och samarbeten med kulturföreningar. 

Vallentuna Teater, som rymmer drygt 300 sittplatser, kan du se på aktuella biofilmer, livesända opera- och balettföreställningar, teaterföreställningar och gå på jazzkonserter.

Tillsammans med ett rikt föreningsliv, privatpersoner och näringsliv fyller vi vår kommun med nya spännande upplevelser hela tiden! Hela programutbudet hittar du på vår upplevelsewebb, upplevvallentuna.se. 

Vallentuna Kulturkalender

Var tredje månad kommer Vallentuna kulturkalender ut i brevlådan till hushåll i Vallentuna. I kalendern presenteras vad som är på gång just nu i Vallentuna! För dig som vill veta mer om kalendern, finns mer information att läsa längre ner på sidan. 

Upplev Vallentuna!

www.upplevvallentuna.se samlar vi tillsammans med näringsliv, privatpersoner och föreningar allt som går att uppleva och göra i Vallentuna. 

Besök Upplev Vallentuna

Bild på webbplatsen Upplev Vallentunas startsida

Information till arrangörer

Vill du synas på upplevvallentuna.se? 

Webbsidan Upplevvallentuna.se drivs av Vallentuna kommun, i samarbete med medverkande företag inom besöksnäringen och föreningslivet i Vallentuna. Här finns information om samtliga arrangemang som kommunen, föreningar, organisationer och näringsidkare producerar.

Om du är arrangör för ett publikt arrangemang finns möjlighet att ansluta sig till sidan. Kontakta kommun@vallentuna.se för stöd i att registrera din förening eller ditt företag.

Vill du synas i Vallentuna kulturkalender?

Vallentuna kulturkalender produceras av Vallentuna kommun. I Kalendern samlar vi information om olika kulturarrangemang i Vallentuna, både i kommunal regi och av olika kulturföreningar. Kulturkalendern delas ut fyra gånger per år till hushåll i Vallentuna och finns även att hitta på Vallentuna Kulturhus.

Hur får jag med mitt arrangemang?

Om du vill tipsa om ett kulturarrangemang i Vallentuna kan du skicka in information via upplevvallentuna.se. Evenemanget kommer då att synas på webben och det är från den sidan vi hittar inspiration till kulturkalendern.

Riktlinjer för innehållet i kulturkalendern

Evenemang som uppfyller nedanstående kriterier tas med i mån av plats. Ansvarig gör ett urval och bedömmer evenemangets grad av allmänintresse och kan neka publicering.Vi publicerar inte material som är sexistiskt, rasistiskt, oetiskt eller på annat sätt kan anses vara stötande. De bilder och texter som arrangören tillhandahåller får inte strida mot någon annans upphovsrätt och ska följa aktuell lagstiftning.

  • Evenemanget ska ha lokal anknytning eller bedömas vara av värde för kommuninvånarna ur allmänbildande och/eller kulturell, hälsofrämjande eller underhållande/nöjes synpunkt.
  • Evenemanget ska vara ett publikt arrangemang, alltså öppet för allmänheten, med eller utan inträdeskostnad.
  • Evenemanget får inte innebära otillbörlig konkurrens, enligt Kommunallagen Kap.2, § 8: Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det.

Bedömningsexempel
Exempel 1
Publiceras inte: En förening ska anordna ett årsmöte.
Publiceras: Om däremot föreningen i samband med årsmötet ska anordna en konsert eller ett föredrag som är öppet för allmänheten publiceras detta som ett enskilt evenemang.

Exempel 2
Publiceras inte: Ett religiöst samfund har ordinarie sammankomst.
Publiceras: Om däremot kyrkan anordnar en musikkonsert utöver ordinarie verksamhet publiceras det arrangemanget.

Exempel 3
Publiceras inte: En partipolitisk sammankomst.
Publiceras: Om däremot partier från både majoritet och opposition är representerade i ett samtal eller debatt så publiceras arrangemanget.

Exempel 4
Publiceras inte: En restaurang vill göra reklam för sin ordinarie restaurangverksamhet (t ex mat och dryck) utan underhållningsinslag.
Publiceras: Om restaurangen däremot anordnar t ex musikkväll eller annan underhållning som är något extra utöver ordinarie verksamhet får själva evenemanget annonseras.

Utgivningsplan 2020

  • Kulturkalendern för April-Juni, manusstopp måndag 17/2
  • Kulturkalendern för Juli-September, manusstopp måndag 18/5
  • Kulturkalendern för Oktober-December, manusstopp måndag 17/8
  • Kulturkalendern för Januari-Mars 2021, manusstopp måndag 16/11

 

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats