Start / Fritid och kultur / Kulturskola / Aktuellt och evenemang

Aktuellt och evenemang

Här hittar du aktuell information om vår verksamhet som konserter, föreställningar, utställningar, Öppet hus, utvecklingsvecka och terminsdatum.

Varmt välkommen till Kulturskolan!

Kulturskolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer där man poängterar vikten av att barn och unga skall fortgå med sina fritidsaktiviteter. Detta under förutsättning att anpassningar görs och åtgärder för minskad smittspridning bibehålls. Det betyder:

1. Vi säkerställer att avstånd kan hållas mellan elever, mellan elever och lärare samt mellan oss i personalen.
2. Fortsatt noggranna rutiner för handhygien. Elever tvättar alltid händer innan lektion. Handsprit finns i varje undervisningslokal.
3. Föräldrar och syskon vistas inte våra lokaler.
4. Vi kräver frisknärvaro, dvs. vid minsta symptom skall man stanna hemma. Gäller elever såväl som lärare.
5. Barn skall stanna hemma om det finns konstaterad smitta i familjen.

 

Februari

Måndag 8/2 All undervisning vid Kulturskolan sker på plats i våra lokaler.

Följande kurser är undantagna:
Stråk- och blåsorkestrar
Kulturverkstad
Kårstaprojektet

Måndag 22/2 Terminsstart för stråk- och blåsorkestrar

 

Mars

V. 10, 8/3-14/3 

• All undervisning för elever födda 2007 eller tidigare sker på distans. Undantag kan göras för barn med särskilda behov.
• All ensemble, kör och orkesterundervisning är inställd. Gäller även trumpetlek.
• Kulturverkstad och Kårstaprojektet är fortsatt inställt.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats