Bollplaner

I Vallentuna finns det naturgräsplaner, grusplaner och konstgräsplaner som gör att det går att träna utomhus året runt. En del går också att boka

Prisuppgifter för hyra av bollplaner

Försäsong: vecka 11-16

Huvudsäsong: vecka 17-42 

Bällstabergsskolans konstgräsplan

Pris för förening med ungdomsverksamhet

 • Försäsong: 100 kr/timme
 • Huvudsäsong: 50 kr/timme

Pris privatperson och företag:

 • Huvudsäsong: 100 kr/timme 

Vallentuna IP konstgräsplan västra

Pris för förening med ungdomsverksamhet

 • Försäsong: 140 kr/timme
 • Huvudsäsong: 50 kr/timme

Pris privatperson och företag:

 • Huvudsäsong: 200 kr/timme 

Vallentuna IP konstgräsplan östra

Pris för förening med ungdomsverksamhet

 • Försäsong: 140 kr/timme
 • Huvudsäsong: 50 kr/timme

Pris privatperson och företag:

 • Huvudsäsong: 200 kr/timme 

Vallentuna IP gräsplan

Pris för förening med ungdomsverksamhet

 • Huvudsäsong: 60 kr/timme 

Össeby IP konstgräsplan

Pris för förening med ungdomsverksamhet

 • Huvudsäsong: 60 kr/timme

Pris privatperson och företag:

 • Huvudsäsong: 60 kr/timme

 

Ordningsregler bollsplaner

 • Föreningens styrelse är ansvarig för verksamheten på fotbollsplanen
 • Uthyrning får inte ske i andra hand.
 • Vid hyrestillfället ska en ansvarig ledare/bokare över 18 år vistas på planen under hela hyrestiden.
 • Mål som använts ska plockas undan och skräp tas bort från planen och områdena runtomkring efter avslutad aktivitet. Omklädningsrummen ska grovstädas. Debitering sker om hyresgästen orsakar skada eller inte städar efter sig.
 • Det är inte tillåtet att själv krita linjer på planen.
 • Rökning är förbjuden vid alla konstgräsplaner.
 • Djur får inte vistas på planen.
 • Parkering får endast ske på avsedda parkeringsplatser.
 • Planen hyrs inte ut om det kan förekomma ordningsstörningar eller olovlig verksamhet.
 • Hyresvärden har inget ansvar för personskador och förlust av värdesaker. Återställande av skador orsakade av hyresgästen ansvarar kommunen för och hyresgästen blir betalningsskyldig.
 • Vid eventuella problem, ta kontakt med vaktmästare. Tfn: 08-587 851 80.

Snöröjda konstgräsplaner

Detta gäller för snöröjda konstgräsplaner under vintersäsong:

 • Period för snöröjning: från vecka 4 och fram till vintern är slut.
 • Vallentuna IP:s plan 2 och 3 underhålls.
 • Plogning sker på vardagar kl. 07.00-16.00.
 • Föreningarna kan boka plantider på Bällstaberg IP och Össeby IP då det är snöfritt och mild vinter. Dessa planer är ej spelbara vid snöfall eller när det ligger snö på planen. Planerna går att avboka med kort varsel eller om snöfall plötsligt kommer.

Förutsättningar för snöröjning på Vallentuna IP:

 • Plogning startar när det har slutat att snöa helt och prognosen är god för icke mer snöfall.
 • Vid tung blötsnö kan plogning utebli på grund av skaderisk på konstgräset samt att granulat sprids utanför konstgräset och då kan påverka dagvatten och skogen runt Vallentuna IP.
 • Faller för mycket snö kan planen minskas i spelyta och inte vara fullstor, då platsbrist för snöupplag kan förekomma.
 • Plantider ska avbokas i god tid om dessa inte används under vintersäsongen.
 • Föreningen får INTE handskotta eller ploga själva. Då bildas vallar som sedan blir till smälthögar med isbildning som resultat och konstgräset kan komma att vara icke spelbart senare än tänkt till våren.
 • Föreningen behöver bidra med hjälp att flytta målburar utanför planens sidlinjer efter passet som avslutar träningsdagen. Faller mycket snö är målen svåra att flytta i efterhand och detta kommer att begränsa möjligheten att snöröja med maximal effekt.
 • Driftpersonal på Vallentuna IP har huvudansvaret och tar beslut om det går att snöröja. Detta kommer att kommuniceras till samtliga föreningar via en utsedd kontaktperson. Det är styrelsen/kansliets ansvar att kommunicera status på konstgräsplanerna till respektive förenings ledare och medlemmar.
 • Ledare och föräldrar kontaktar sin förening för att få status kring konstgräsplanerna.

 

Boka lokaler eller anläggningar

I Vallentuna finns det motionsrum, fotbollsplaner, mötesrum, föreläsningssalar, friidrottsytor, motionsrum, danssalar och mycket mer för dig som förening eller privatperson att hyra. 

Lokalbokning

Bild på en gymnastiksal
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats