Start / Kommun och politik / Ärenden och handlingar / Regler för sekretess

Regler för sekretess

En del handlingar innehåller uppgifter som går under sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. De uppgifterna får inte lämnas ut och du har därför inte rätt att ta del av dem. Om du blir nekad åtkomst till en handling, eller vissa uppgifter i en handling, kan du överklaga.

 

Vad kan göra en handling sekretessbelagd?

Om en handling går under sekretess innehåller den ofta uppgifter om människors personliga förhållanden. Det kan till exempel vara uppgifter som kommer fram i ärenden som rör skola, förskola eller socialtjänst.

Det är alltid lagen som avgör

Det spelar ingen roll om du skickar ett brev eller mejl till oss och skriver att det är hemligt. Dina uppgifter går bara under sekretess om lagen reglerar det.

Din integritet skyddas av flera lagar

Alla uppgifter i kommunens diarier granskas innan de blir offentliga. Detta sker enligt offentlighets- och sekretesslagen och dataskyddsförordningen (GDPR). 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats