Samarbete civila samhället

Ett starkt civilt samhälle är en bärande del av ett Vallentuna med livskvalitet för alla. Vallentuna ska vara en mötesplats, i ständig rörelse framåt, där idéer kan mötas och växa. Kommunens ambitioner är höga – att, tillvarata den exceptionellt goda potentialen, att växa hållbart och att addera bestående värden. Riktig framgång kommer när hela samhället samverkar i en gemensam riktning och när det finns en levande dialog mellan invånare, det civila samhället och kommunen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats