Start / Kommun och politik / Mänskliga rättigheter / Nationella minoriteter

Nationella minoriteter

Sveriges fem nationella minoriteter - judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar - har från och med den 1 januari 2010 stärkta rättigheter utifrån den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Lagen ska stärka möjligheten för de nationella minoriteterna att kunna behålla och utveckla sin kultur, och myndigheterna är skyldiga att informera om minoriteternas rättigheter samt ge dem inflytande i frågor som rör dem. Minoritetslagen gäller i hela Sverige.

Den 1 januari 2019 gjordes ändringar i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Ändringarna förstärker minoriteternas rättigheter ytterligare. Även skollagen och socialtjänstlagen fick förändringar vid årsskiftet och berör minoritetsspråk i förskola och personalens språkkunskaper i socialtjänstens verksamheter.

Om du tycker att din kommun eller andra myndigheter inte lever upp till lagen kan du kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län eller Sametinget som ska se till att lagen följs. Sametinget ansvarar för samiska och Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för övriga språk.

Information gällande undervisning i minoritetsspråk finns samlat under rubriken Barnomsorg-och utbildning/Modersmål.

För information om minoritetsspråk inom socialtjänsten finns det i jämförelsetjänsten på hemsidan. Här kan du se vilka språk det finns i verksamheterna inom hemtjänst, särskilt boende och Daglig verksamhet LSS.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats