Start / Kommun och politik / Mänskliga rättigheter / Nationella minoriteter

Nationella minoriteter

Sveriges fem nationella minoriteter - judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar - har från och med den 1 januari 2010 stärkta rättigheter utifrån den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

De nationella minoriteter ska kunna behålla och utveckla sin kultur, och myndigheterna är skyldiga att informera om minoriteternas rättigheter och ge dem inflytande i frågor som rör dem. Minoritetslagen gäller i hela Sverige.

Särskilt starka rättigheter för de som talar finska, meänkieli eller samiska finns om kommunen är en del av ett så kallat förvaltningsområde. Vallentuna kommun tillhör dock inte något förvaltningsområde.

Om du tycker att din kommun eller andra myndigheter inte lever upp till lagen kan du kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län eller Sametinget som ska se till att lagen följs. Sametinget ansvarar för samiska och Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för övriga språk. Information gällande undervisning i minoritetsspråk finns samlat under rubriken Barnomsorg-och utbildning/Modersmål. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats