Grafisk profil

Vallentuna kommuns grafiska profil ger ett sammanhållet visuellt uttryck. Målet är att kommunen ska vara en tydlig och enhetlig avsändare även om verksamheten är bred.

Var vi än syns ska vi kommunicera med samma visuella språk. Oavsett om människor ser vårt tryckta informationsmaterial, besöker vår webbplats eller kommer till våra lokaler, ska tilltalet vara detsamma. 

Grafisk profil

Kommunens grafiska profil ger formmässigt uttryck för kommunens vision och värdegrund.

Grafisk profil

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats