Informationsredovisning

I Vallentuna arbetar vi med verksamhetsbaserad informationsredovisning. Det innebär i korthet att kommunens samtliga verksamhetsprocesser har kartlagts och att de handlingar som inkommer eller upprättas redovisas i den process som de tillhör. Här hittar du våra processkartor samt informationshanteringsplaner för samtliga nämnder.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats