Informationsredovisning

Informationshanteringsplanen är ett dokument som sammanställer vilka inkomna och upprättade allmänna handlingar som hanteras inom kommunen. Handlingarna redovisas i den arbetsprocess de hanteras inom med tillhörande information om huruvida de ska bevaras eller gallras när de är färdigbehandlade.

Nedan hittar du kommunens samtliga informationshanteringsplaner.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats