Samarbete med högskolor och universitet

Vallentuna kommun samarbetar med ett flertal högskolor och universitet. Vi tar bland annat emot studenter från svenska högskolor och universitet som genomför praktik eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Genom olika projekt och utbytesprogram samabetar vi även med utländska universitet.

Exempel på projekt och samarbeten

Bästa Skola

Genom Skolverkets satsning Samverkan för Bästa Skola arbetar vi tillsammans med Uppsala universitet för att hitta utvecklingsområden inom Vallentuna kommuns förskolor och skolor. Läs mer om projektet Bästa skola.

Ifokus

Vallentuna kommuns förskolor är knutna till ett utvecklingsprogram inom ramen för Ifous och samarbetar med Malmö högskola kring flerstämmig undervisning i förskolan.

Kunskapscentrum för fritidsledarskap

Ung Fritid samverkar med Skarpnäcks folkhögskola genom nätverket "Kunskapscentrum för fritidsledarskap". Samarbetet handlar om att ta del av trender och det senaste inom ungdomskulturer, samt att genom fortbildning inom området.

Praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Exempel på områden där vi har tagit emot studenter som har genomfört praktik/VFU:

  • Arkiv och informationsförvaltning
  • Bygglov
  • Förskola och skola
  • Inköp och upphandling
  • Kart och mät samt GIS
  • Kommunikation
  • Kultur
  • Socialtjänst
  • Vård och omsorg

Mer information om verksamhetsförlagd utbildning inom förskola och skola.

Riskful Play

I projekt Riskful Play samarbetar Vallentuna kommun och Korpen Vallentuna med Mälardalens Högskola, Riksidrottsuniversitet /UmU, Syd Dansk universitet och University Manitoba. Projektet Riskful Play handlar om utmana hur rörelseytor utformas idag och ska ge barn och unga större möjlighet att påverka hur framtidens rörelseytor ska se ut och utformas. Läs mer om projektet på Riskful Plays webbplats

Utbytesprogram skola

Vallentunas skolor har ett utbytesprogram med Butler University i USA där våra grundskolor och gymnasieskola har tagit emot studenter från lärarutbildningen på Butler University.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats