Överklaga beslut

Kommunen fattar beslut om en mängd frågor som påverkar ditt vardagsliv, till exempel om ditt barns förskola och skola, hur ditt bostadsområde ska utvecklas eller hur gator, torg och parker ska utformas.

Du som kommuninvånare kan överklaga kommunala beslut. Det finns två typer av överklaganden:

  • Överklaganden enligt kommunallagen – laglighetsprövning
  • Överklaganden enligt speciallagstiftning – förvaltningsbesvär

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats