Start / Kommun och politik / Service och kvalitetsarbete / Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet är ett nationellt projekt som omfattar cirka 260 kommuner. De utmanar sig själva genom att ta fram och jämföra resultat för att lära och utveckla verksamheten. Projektet har pågått sedan 2006. Nyckeltalen som jämförs ska spegla kvalitet, ekonomi och beröra såväl välfärdsuppdraget som utvecklingen av lokalsamhället.

I Vallentuna kommun är kvalitetsaspekterna brukarfokus, tillgänglighet och bemötande viktiga. Ett av de kommungemensamma målen lyder:

"Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet"

Resultaten för 2018 i SKL-undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) visar en positiv trend i flera områden och förbättringsarbetet fortsätter i Vallentuna kommun. Nedan ser du några områden som förbättrats. Samtliga resultat hittar du i länkarna. 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn = 96 %

Vår nya förskoleorganisation arbetar intensivt med flera olika utvecklingsområden för närvarande. Att förskolan ska vara både pedagogiskt och praktiskt tillgänglig är en viktig del i arbetet mot en hållbar utveckling. Det är glädjande att vi tar steg framåt!

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga = 83 %

Som en betydande åtgärd för att förbättra vår kvalitet inom tillgänglighet och bemötande startade kommunens Kontaktcenter upp under 2018. År 2017 var siffran 56%.Vallentuna kommun kom på plats nummer 6 i jämförelse med övriga kommuner som deltog.

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - inflytande, andel = 88 %

Här har en väsentlig förbättring skett inom området, värdet för år 2018 nu är bland de högsta i Sverige. En trolig bakomliggande orsak är införandet av särskilda funktioner som stödpedagoger med särskilt fokus på att utveckla det pedagogiska arbetet med kunderna. Vi gläds över att denna satsning tycks förbättrat kundernas upplevelse av verksamheten.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats